من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

ماساژ تای سنتی آقایان
20%
۱,۲۵۰,۰۰۰ ت
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۱۵۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۰
30جلسه بدنسازی(چهل روزه)
12%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۵۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
لیزر موهای زائد(توتال بادی)
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۵۰
ماساژ دیپ تی شو
11%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۰۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
آموزش  ماساژ دیپ تیشو
20%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۰:۹:۳
۱۰۰
12 جلسه تی آر ایکس
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا آقایان
30%
۵,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۸۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۹:۳
۳۰۰
180جلسه بدنسازی(6 ماهه)
12%
۶,۷۰۰,۰۰۰ ت
۵,۸۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه ایروبیک
20%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۹۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۳۵۰
آموزش دوره کاربر ماساژ
27%
۹,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶,۵۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی با برنامه
11%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۰۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
12 جلسه فیتنس انفرادی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی،
12%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۰۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۰
8 جلسه یوگا
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۹ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
12 جلسه EMS
12%
۳,۳۶۰,۰۰۰ ت
۲,۹۵۶,۸۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۳۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
ماساژ دیپ تی شو
12%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۴۵,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۸ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
آموزش سوارکاری خصوصی
12%
۸,۰۰۰,۰۰۰ ت
۷,۰۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
5%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۸۴۵,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۵۰
12 جلسه فت برن
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه پیلاتس
12%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۸۰
10 جلسه یوگا
5%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۹ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
آموزش سوارکاری عمومی
12%
۶,۵۰۰,۰۰۰ ت
۵,۷۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۲ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
12 جلسه حرکات اصلاحی
20%
۳,۳۰۰,۰۰۰ ت
۲,۶۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
ماساژ ریلکسی بانوان
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
20 جلسه بدنسازی
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۴۰۰
12 جلسه بادی پامپ
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۹:۳
۹۰
12 جلسه ایروفیتنس
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
اجاره زمین چمن(بزرگ)
20%
۷۳۰,۰۰۰ ت
۵۸۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۰:۹:۳
۵۰۰
1 جلسه EMS
6%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۶۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۰
24 جلسه بدنسازی
20%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۵۵
12 جلسه فانکشنال
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه بادی ریتم
20%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۹۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
آموزش ماساژ صورت و گردن
20%
۵,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
12جلسه فانکشنال( یکماهه)
30%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۸۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۴۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه پیلاتس
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۴۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۴۵۰
16 جلسه کار با دستگاه
15%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
5%
۵,۹۵۰,۰۰۰ ت
۵,۶۵۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۰
بلیط استخر صدف
8%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۰:۹:۳
۱۱۰۰
12 جلسه کراس فیت
15%
۱,۱۰۰,۰۰۰ ت
۹۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
15 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
8 جلسه کار با دستگاه
15%
۹۸۰,۰۰۰ ت
۸۳۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۲۰
20 جلسه ems بانوان
15%
۵,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۲۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۳۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
8 جلسه فیتنس تی آر ایکس
12%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
30 جلسه بدنسازی(چهل روزه)
12%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
10 جلسه EMS
10%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۱۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۱۵۰
بولینگ پردیس (نیم ساعت)
16%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۵۰۰
12 جلسه ایروبیک ریتمیک
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
ماساژ سوئدی
15%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۶۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۹:۳
۱۵۰
12 جلسه فانکشنال
10%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۲۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
120 جلسه بدنسازی(6 ماهه)
12%
۴,۸۰۰,۰۰۰ ت
۴,۲۲۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۵۰
آنالیز بدن با دستگاه
11%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۹:۳
۲۵۰
ماساژ کف پا تخصصی
22%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه ایروفیتنس
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
8 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۴۰,۰۰۰ ت
۴۸۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه ایروبیک
20%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۱۶۰
16 جلسه بدنسازی(صبح)
12%
۷۸۰,۰۰۰ ت
۶۸۶,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۳۰۰
ماساژ پُرفشار آقایان
20%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۹۰
اجاره زمین چمن(کوچک)
20%
۶۳۰,۰۰۰ ت
۵۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۰:۹:۳
۵۰۰
16 جلسه بدنسازی
20%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۹:۳
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۳۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
20 جلسه EMS
12%
۵,۶۰۰,۰۰۰ ت
۴,۹۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۵۰
8 جلسه یوگا (بانوان)
15%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۵
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۹۵۰,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۹:۳
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۹:۳
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۰۰
طب سوزنی( 8 جلسه)
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۵۰۰
12جلسه ایروبیک( یکماهه)
30%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۹۱۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی (3 ماهه) + 10جلسه سونا و جکوزی
26%
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۴۴۰,۰۰۰ ت
۱۰ ماه و ۳۳۴ روز + ۲۰:۹:۳
۹۰
12 جلسه کار با دستگاه(با تردمیل)
15%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۹:۳
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۲۲۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
6%
۷۸۰,۰۰۰ ت
۷۳۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۹:۳
۳۵۰
هایفو تراپی صورت
20%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
90 جلسه بدنسازی(6 ماهه)
12%
۴,۳۰۰,۰۰۰ ت
۳,۷۸۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
آموزش ماساژ سنگ داغ
20%
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۹:۳
۱۰۰
12 جلسه ایروبیک
12%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۰۰
30 جلسه بدنسازی(یکساله)
12%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۰۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۲۰۰
12 جلسه پیلاتس بانوان
15%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
6%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۷۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۹:۳
۵۰۰
انواع سبد گل
10%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۹:۳
۱۵۰۰
16 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۲۰:۹:۳
۲۰۰
۱
۲
۳
۴
۵