من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان( اختصاصی بانوان) | ۱۰% تخفیف
۰ ۱۰۸۴۸

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۴۱ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۵۹ عدد
۷۰۰,۰۰۰ ت ۶۳۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۶۹ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۸۸۰,۰۰۰ ت ۷۹۲,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۱ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۲۷۹ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۹۰۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۲۱ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۷۹ عدد
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت ۱,۶۲۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی
11%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۵۱,۸۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۱۲۰
12 جلسه زومبا
20%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۱۵۰
بولینگ پردیس (نیم ساعت)
16%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۵۰۰
12 جلسه جامپینگ فیتنس
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۱۵۰
12 جلسه تاباتا
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۹۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۸۰,۰۰۰ ت
۵۱۶,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۲۰۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱۳۲۳۶۲۶۹۶
۰۳۱۳۲۳۶۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۱:۲۷:۳۳
۲۵۰
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی(یکماهه) + 3 جلسه سونا و جکوزی
10%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۴۲۰
12 جلسه ایروفیت
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۲:۲۷:۳۳
۲۰۰