من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۲۳

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۲۴ خرید
پرداخت تنها ۳۳۴۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۳۲۴,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۲۲ خرید
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۶۰۰,۰۰۰ ت ۵۴۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۸۱ خرید
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۴۴۰,۰۰۰ ت ۳۹۶,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۱۴۶ خرید
10%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۵۱۰,۰۰۰ ت ۴۵۹,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۰:۱:۴۶
۱۳۰
12 جلسه TRX(روز فرد)
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۰:۱:۴۶
۲۰۰
12 جلسه ایروفیتنس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۰:۱:۴۶
۱۲۰
8 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
10%
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲۴۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۰:۱:۴۶
۱۶۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۰:۱:۴۶
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۰:۱:۴۶
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت بانوان
7%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۳۲,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۰:۱:۴۵
۱۳۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۰:۱:۴۵
۱۳۵
ماساژ تایلندی( نمک و سنگ)
20%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۰:۱:۴۵
۱۶۰
10 جلسه CX
7%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳ روز + ۰:۱:۴۵
۷۰
12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۰:۱:۴۵
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
7%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۰:۱:۴۵
۱۳۰