من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان( اختصاصی بانوان) | ۱۰% تخفیف
۰ ۱۰۱۷۲

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۰۱ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۶۰۰,۰۰۰ ت ۵۴۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۴۷ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۷۰۰,۰۰۰ ت ۶۳۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۸۶ خرید
۸ صبح الی ۲۱
10%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۸۵۰,۰۰۰ ت ۷۶۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۰:۲۷:۳۶
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۰:۲۷:۳۶
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی(یک ماهه)
15%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۰:۲۷:۳۶
۱۰۰
8 جلسه بدنسازی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۰:۲۷:۳۶
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی (عصر)
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۰:۲۷:۳۶
۴۰۰
16جلسه بدنسازی
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۰:۲۷:۳۶
۲۰۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱۳۲۳۶۲۶۹۶
۰۳۱۳۲۳۶۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۰:۲۷:۳۵
۲۵۰
30 جلسه بدون محدودیت زمان
12%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۱۴۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۰:۲۷:۳۵
۲۰۰
12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۰:۲۷:۳۵
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۶۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۰:۲۷:۳۵
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۰:۲۷:۳۵
۲۰۰
12 جلسه فانکشنال
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۰:۲۷:۳۵
۲۰۰