من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۸۴۴۸

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۱۳ خرید
پرداخت تنها ۳۳۴۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
7%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۳۳۴,۸۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۲۲ خرید
پرداخت تنها ۵۵۲۰۰۰ تومان بجای ۶۰۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۸ عدد
۶۰۰,۰۰۰ ت ۵۵۲,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۷۶ خرید
پرداخت تنها ۴۰۴۸۰۰ تومان بجای ۴۴۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۲۴ عدد
۴۴۰,۰۰۰ ت ۴۰۴,۸۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۴۷۸۰۰۰ تومان بجای ۵۲۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۵۲۰,۰۰۰ ت ۴۷۸,۴۰۰ ت

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۱,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
10%
۳۲۴,۰۰۰ ت
۲۹۱,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۳۳۰
12 جلسه مارشال فرم بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۷۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

6 جلسه ems بانوان
10%
۸۱۰,۰۰۰ ت
۷۲۹,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۳:۱۵:۲
۸۰
12 جلسه TRX-FITNESS اصلاحی
7%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۳:۱۵:۲
۴۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(ظهر)
10%
۳۵۵,۰۰۰ ت
۳۱۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
8%
۵۲۰,۰۰۰ ت
۴۷۸,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۶۰
12 جلسه بدنسازی(صبح)
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۲۳:۱۵:۲
۲۵۰
8 جلسه یوگا آقایان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۳:۱۵:۲
۱۲۰