من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۱۱

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۸۶۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
7%
باقی مانده: ۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۸۶,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۲۷۶۰۰۰ تومان بجای ۳۲۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۵۱ خرید
پرداخت تنها ۲۱۳۹۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
7%
باقی مانده: ۹ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۲۱۳,۹۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی(تایم ظهر)
12%
۲۹۵,۰۰۰ ت
۲۵۹,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۲۴۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۸۰
12 جلسه بدنسازی با مربی و برنامه
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۵:۶:۱۸
۲۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان و آقایان کاشانی
15%
۲۶۰,۰۰۰ ت
۲۲۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۳۵۰
لیفت کل بدن با سنگ داغ
20%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۶:۱۸
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه پیلاتس بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس بانوان
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۴۰
24جلسه بدنسازی بانوان
12%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۶۹,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۵:۶:۱۸
۲۳۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۸۰
12 جلسه TRX بانوان(عصر)
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۲۰
12 جلسه فیتنس بانوان
15%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۵:۶:۱۸
۱۳۰