من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۷۷۱۲

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۲۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۴۸۸۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
7%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۴۸,۸۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۲۷۶۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۵۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۶۷۰۰تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
7%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۷۶,۷۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بادی ریتم
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۴۰
12 جلسه فیتنس کودکان
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۵۵
12 جلسه بدنسازی به همراه تردمیل
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۶۰
12 جلسه کار با دستگاه (بانوان)
7%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۶۰
12 جلسه بادی ریتم پیشرفته
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۵۰
12 جلسه ایروبیک
11%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۰:۳۹
۲۵۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت
12%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۰:۳۹
۱۸۰
12 جلسه TRX بانوان
15%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۳۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۸۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱۹۱,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۰:۳۰:۳۹
۱۵۰
12 جلسه فیتنس بانوان
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۹:۳۰:۳۹
۱۴۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۹:۳۰:۳۹
۱۰۰