من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه ورزشی و فیتنس > باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان) | بهترین باشگاه بدنسازی اصفهان
۰ ۱۶۴۷

باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۸ جلسه کار با دستگاه

۱۷۷ خرید
پرداخت تنها ۳۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۳۲۲,۰۰۰ ت

۱۲جلسه کار با دستگاه

۱۸۸ خرید
پرداخت تنها ۳۴۹۶۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۳۴۹,۶۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۴۱۴۰۰۰ تومان بجای ۴۵۰۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۴۵۰,۰۰۰ ت ۴۱۴,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۴۴۱۶۰۰ تومان بجای ۴۸۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۴۸۰,۰۰۰ ت ۴۴۱,۶۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۸۸ خرید
پرداخت تنها ۴۱۴۰۰۰ تومان بجای ۴۵۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۴۵۰,۰۰۰ ت ۴۱۴,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن (صبح)

۱۷۷ خرید
پرداخت تنها ۴۶۰۰۰۰ تومان بجای ۵۰۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۵۰۰,۰۰۰ ت ۴۶۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه زومبا

۲۲۹ خرید
پرداخت تنها ۴۴۱۶۰۰ تومان بجای ۴۸۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۴۸۰,۰۰۰ ت ۴۴۱,۶۰۰ ت

۱۲ جلسه کراس فیت (بانوان)

۱۴۹ خرید
پرداخت تنها ۶۲۵۰۰۰ تومان بجای ۶۸۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۶۸۰,۰۰۰ ت ۶۲۵,۶۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX(روز فرد)

۱۹۹ خرید
پرداخت تنها ۶۲۵۶۰۰ تومان بجای ۶۸۰۰۰۰ تومان
8%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۶۸۰,۰۰۰ ت ۶۲۵,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۱۴:۹:۸
۱۵۰
12 جلسه ایروفیت بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی (صبح)
12%
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲۸۱,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۱۵۰
12 جلسه زومبا
8%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۴۱,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۲۵۰
12 جلسه زومبا
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۴:۹:۸
۱۵۰

درباره باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی سامی اختصاصی بانوان در اصفهان در سه طبقه مجزا ، اختصاصی کار با دستگاه، طبقه اختصاصی ورزش های هوازی، و طبقه مجزا ماساژ با خدمات و امکانات ویژه و با مدیریت خانم شهریاری عضو تیم ملی هندبال آماده ارائه خدمات به بانوان می باشد. جستجوی بهترین باشگاه بدنسازی بانوان در اصفهان با امکان ثبت نام اینترنتی در باشگاه ورزشی با

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۲۶۰۶۷۶۱
اصفهان ، مشتاق دوم، ابتدای خیابان مهر، سمت راست

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

12 جلسه پیلاتس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
6%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۷۰۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۱۸۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی (عصر)
15%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۸۰,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۳۰۰
12 جلسه فانکشنال
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۱۴:۹:۸
۱۶۰