من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی تن پویان - شعبه فلاطوری - اصفهان | من و شهر
۰ ۶۱۶۲

سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری
نمایش عکس

۸ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۲۷ خرید
پرداخت تنها ۱۴۰۸۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۴۰,۸۰۰ ت

۸ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۱۶۹ خرید
پرداخت تنها ۱۶۷۲۰۰تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان

۲۳۶ خرید
پرداخت تنها ۱۴۹۶۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۲۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۵۸۴۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۸,۴۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۵۷ خرید
پرداخت تنها ۱۵۸۴۰۰تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۸,۴۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۲۰۳ خرید
پرداخت تنها ۲۰۲۴۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی آقایان

۱۸۰ خرید
پرداخت تنها ۱۶۷۳۰۰تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۰ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۲۲۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۶۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۷۱ خرید
پرداخت تنها ۱۶۷۲۰۰ تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی بانوان( عصر)

۲۱۱ خرید
پرداخت تنها ۲۱۱۲۰۰ تومان بجای ۲۴۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۴۰,۰۰۰ ت ۲۱۱,۲۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۳۰۰ خرید
پرداخت تنها ۲۱۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۰ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۱۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۳۱۷ خرید
پرداخت تنها ۱۸۴۸۰۰ تومان بجای ۲۱۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۱۰,۰۰۰ ت ۱۸۴,۸۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۲۰۲ خرید
پرداخت تنها ۱۴۹۶۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۱۰
12 جلسه TRX بانوان( روز زوج)
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۵۰
8 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۵۰

درباره باشگاه بدنسازی تن پویان

لذت و تاثیر واقعی یک تمرین موثر در سلول های بدنتان را در باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان مجهز به تمامی امکانات فیتنس تجربه کنید. تن پویان انتخاب قوی تنان. باشگاه بدنسازی تن پویان با داشتن ۳ شعبه آقایان و بانوان یکی از بهترین و مجهزترین باشگاههای بدنسازی اصفهان است که تمامی وسایل بدنسازی به روز و مدرن هستند و مربیان با تجربه و عنوان دار بدنسازی در آنجا فعالیت دارند. امتیاز باشگاههای بدنسازی تن پویان نسبت به دیگر باشگاه های بدنسازی اصفهان، مدیریت تخصصی مجموعه می باشد که زیر نظر دکتر زمانی استاد دانشگاه و دکترای تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی است. تمامی مربیان این باشگاه تحصیل کرده و با تجربه و کارآزموده هستند. نکته حایز اهمیت دیگر شهریه قابل قبول با توجه به امکانات به روز باشگاه می باشد.

اطلاعات تماس سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

۰۳۱۳۴۵۴۰۰۳۰
اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال کاوه، خیابان استاد فلاطوری ، چهارراه آل محمد(ص) ، ابتدای آل محمد جنوبی باشگاه تن پویان

خدمات و امکانات سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

مشخصات عمومی
امکانات
خدمات
تأسیسات

تعرفه باشگاه بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی تن پویان (فیتنس، کیک بوکسینگ و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

تجهیزات
شعبات

بتاهای جدید

16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان و آقایان
12%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۱۱,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۳۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۲۰
36 جلسه ژیمناستیک عمومی(سه ماهه)
20%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
12%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۲,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۲۳۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۲۹۵,۰۰۰ ت
۲۵۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۰:۵:۱۵
۱۸۰