من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه ورزشی و فیتنس > باشگاه ورزشی بایان | بهترین باشگاه ورزشی اصفهان
۰ ۵۷۴

باشگاه ورزشی بایان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۸ جلسه بدنسازی بانوان

۱۸۱ خرید
پرداخت تنها ۱۳۳۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۲۳۳ خرید
پرداخت تنها ۱۷۸۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۸,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۱۷۹ خرید
پرداخت تنها ۲۰۴۷۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۲۰۴,۷۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۲۷۷ خرید
پرداخت تنها ۲۴۶۴۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۲۴۶,۴۰۰ ت

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه ایروفیت بانوان

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن بانوان

۱۸۱ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۷۸ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
11%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه کراس فیت بانوان

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۲۴۶۵۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۲۴۶,۴۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۲۴۶۴۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۲۴۶,۴۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه TRX
15%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۵۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۶۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۲۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۱۱۰
20 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۹,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۱
۱۵۰

درباره باشگاه ورزشی بایان

باشگاه ورزشی بایان یکی از مجهزترین باشگاههای تناسب اندام اصفهان است که در رشته های تی آر ایکس، پیلاتس، ایروفیت تخصصی بانوان فعالیت دارد. جستجوی بهترین باشگاه بدنسازی اصفهان با امکان ثبت نام اینترنتی در باشگاه ورزشی با تخفیف ویژه. بهترین باشگاه بدنسازی در اصفهان را در س

اطلاعات تماس

۰۳۱ ۳۲۳۳۱۹۶۶
اصفهان، خیابان طالقانی، چهارراه خلجا، نبش خیابان زاهد

مشخصات عمومی

خدمات باشگاه فیتنس

امکانات باشگاه فیتنس

تعرفه باشگاه

تاسیسات سالن

بتاهای جدید

20 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۶۷,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۰
۱۹۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۰
۱۱۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۶:۴۶:۰
۱۱۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
12%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۰
۱۸۰
8 جلسه بدنسازی (عصر)
12%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۳,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۰
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۶:۴۶:۰
۱۲۰