من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر- ۱۵% تخفیف | من و شهر
۰ ۶۴۴۴

باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۸ جلسه بدنسازی

۲۰۵ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴ / آقایان ۱۴ الی ۲۳/۳۰
20%
باقی مانده: ۴۵ عدد
۶۵۰,۰۰۰ ت ۵۲۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی

۱۵۹ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴ / آقایان ۱۴ الی ۲۳/۳۰
20%
باقی مانده: ۴۱ عدد
۷۵۰,۰۰۰ ت ۶۰۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی

۱۰۱ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴ / آقایان ۱۴ الی ۲۳/۳۰
20%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۹۵۰,۰۰۰ ت ۷۶۰,۰۰۰ ت

۸ جلسه آمادگی جسمانی

۸۳ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴ / آقایان ۱۴ الی ۲۳/۳۰
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۵۰۰,۰۰۰ ت ۴۲۵,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه آمادگی جسمانی

۱۱۱ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴ / آقایان ۱۴ الی ۲۳/۳۰
15%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۷۰۰,۰۰۰ ت ۵۹۵,۰۰۰ ت

۸ جلسه یوگا (بانوان)

۱۰۹ خرید
بانوان: ۹ صبح الی ۱۴
15%
باقی مانده: ۴۱ عدد
۸۰۰,۰۰۰ ت ۶۸۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه یوگا (بانوان)

۷۷ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴
15%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۸۵۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان

۱۱۱ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴
15%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۸۰۰,۰۰۰ ت ۶۸۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه ایروبیک (بانوان)

۱۱۲ خرید
بانوان ۹ صبح الی ۱۴
15%
باقی مانده: ۳۸ عدد
۸۰۰,۰۰۰ ت ۶۸۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۲۰,۰۰۰ ت
۴۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۴۰۰
12جلسه بدنسازی بانوان
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۵۰
8 جلسه یوگا بانوان
11%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۰۰
12 جلسه جامپینگ فیتنس
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۵۰

اطلاعات تماس باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر

۰۹۱۳ ۸۱۴ ۴۳۰۰
۰۹۱۳ ۸۱۴ ۵۹۶۰
اصفهان، خیابان شیخ بهایی، نبش کوچه ۲۵

خدمات و امکانات باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر

مشخصات عمومی

امکانات

خدمات

تأسیسات

تعرفه باشگاه بدنسازی باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر

توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر (فیتنس، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات باشگاه بدنسازی قهرمانان شهر

تجهیزات

بتاهای جدید

12 جلسه ems بانوان
10%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۴:۳۵:۳۱
۲۰۰
12 جلسه فیتنس
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۴:۳۵:۳۱
۱۲۰
12 جلسه مارشال فرم بانوان
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۴:۳۵:۳۱
۱۵۰
12 جلسه یوگا (بانوان)
15%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۵ روز + ۴:۳۵:۳۱
۱۲۰
12 جلسه فیتنس trx
12%
۷۹۰,۰۰۰ ت
۶۹۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۴:۳۵:۳۱
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۳۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۴:۳۵:۳۱
۲۵۰