من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

12 جلسه فیتنس trx
15%
۵۹۵,۰۰۰ ت
۵۰۵,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۲۰۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۲۵۰
20 جلسه بدنسازی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲:۵۶:۲
۱۸۰
8 جلسه یوگا بانوان
8%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۰ روز + ۲:۵۶:۲
۱۵۰
12 جلسه فت برن بانوان
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۵۰
میکرو خط چشم
20%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۹۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۲:۵۶:۲
۶۰
ماساژ ترکیبی
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲:۵۶:۲
۱۵۰
12 جلسه کراسفیت
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۲:۵۶:۲
۱۰۰
20 جلسه بدنسازی
10%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۵۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۵۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۲:۵۶:۲
۴۰۰
ماساژ سوئدی
24%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۳۰۰
مزونیدلینگ vip
15%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲:۵۶:۲
۲۲۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
12%
۲,۹۰۰,۰۰۰ ت
۲,۵۵۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۲۰۰
ترخیص کالا از گمرکات جنوب
5%
۰ ت
۰ ت
۸ ماه و ۲۶۷ روز + ۲:۵۶:۲
۲۰۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۲۵۵
کراتین مو
20%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۲:۵۶:۲
۸۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۳۷۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
5%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱,۳۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۲:۵۶:۲
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۶۶۰,۰۰۰ ت
۵۹۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲:۵۶:۲
۱۸۰
16جلسه بدنسازی
5%
۴۱۰,۰۰۰ ت
۳۸۹,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲:۵۶:۲
۲۲۰
لیزر موهای زائد(فول کاربردی)
35%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۳۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان( عصر)
10%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۴۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۳۰۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۲:۵۶:۲
۱۴۰