من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

مزونیدلینگ vip (جوانسازی پوست)
20%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۴۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۵۰
12 جلسه بادی اکشن
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۹۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۶۰
12 جلسه فیتنس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۶۰
8 جلسه یوگا بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۴۰
آموزش تیراندازی با کمان بانوان
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۷۰
12 جلسه فت برن بانوان
10%
۲۱۰,۰۰۰ ت
۱۸۹,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۵۰
آموزش کیک بوکسینگ بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی (ظهر)
10%
۳۷۸,۰۰۰ ت
۳۴۰,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۸۰
ماساژ درمانی سنگ داغ
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۷۰
12 جلسه TRX(روز فرد)
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۵۰
12 جلسه کار با دستگاه (بانوان)
7%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
10%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۷,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۸۰
پکیج لیزر لاغری(10 جلسه)
20%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۶۰
12 جلسه پیلاتس
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۴۰
12 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان( عصر)
10%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۷۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۲۰۰
12 جلسه مارشال فرم بانوان
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۵۰
200 ساعت آموزش دوره کاربر ماساژ(بانوان)
10%
۳,۲۰۷,۰۰۰ ت
۲,۸۸۶,۳۰۰ ت
۲ ماه و ۸۸ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۰۰
12 جلسه، پیلاتس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۱۰
12 جلسه هیت فیت
15%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱۴:۲۱:۳۴
۱۷۰