من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

مش فویلی (موی کوتاه)
50%
۳۰,۰۰۰ ت
۱۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۳۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰
12 جلسه ایروبیک شاد
15%
۳۱۰,۰۰۰ ت
۲۶۳,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۹۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۲۰۰
12 جلسه فت برن بانوان
11%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۲۰۰
ادکلن ایفوریا گلد کلوین کلین زنانه
46%
۲,۷۶۰,۰۰۰ ت
۱,۴۹۰,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۴۵
جوانسازی صورت با RF
20%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر) پنج رمضان
12%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۱۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۴۲۰
کربوکسی تراپی
36%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۳۵۰
آموزش تیراندازی با کمان بانوان
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۳۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۷۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۱۰
5 جلسه ماساژ درمانی و لاغری با نمک
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۲۰
12 جلسه بادی ریتم پیشرفته
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰
12 جلسه ایروبیک
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۶۰
بوتاکس کامل
20%
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳۵۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰
16جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
10%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
12%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۸۰
آموزش تیراندازی با کمان آقایان
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰
12 جلسه فیتنس کودکان
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۵۵
مزوتراپی غبغب
20%
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳۵۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۹۰
ماساژ لاغری آقایان و بانوان
22%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۴۸,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۲۵۰
لیزر فول بادی با دایود مفید(بانوان)
20%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۳۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۲۰
ادکلن کنزو مادلی کالکشن زنانه
33%
۱,۲۷۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۹۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۳۳
آموزش تکمیلی یوگا(نیمه خصوصی)
10%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲۲:۲۷:۳۹
۱۵۰