من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

24 جلسه کار با دستگاه
15%
۱,۱۸۰,۰۰۰ ت
۱,۰۰۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۳۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۳۰۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
15%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۰۱,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۳۸۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۵۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
کاشت ناخن(بلند)
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
12 جلسه فت برن
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۳۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۵۵
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰۰
1 جلسه EMS
6%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۶۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
لایت مو 90 درصد
20%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی
15%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۱۶,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۳۵۵
12 جلسه کراس فیت
8%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۹۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۲۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۲۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۰۰
بیلیارد 8 بال( یک ساعت)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۸:۴۴:۴۰
۳۰۰
ایروبیک
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۱۶,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۵۵۵
90 جلسه بدنسازی(6ماهه)
15%
۳,۷۰۰,۰۰۰ ت
۳,۱۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی یک ماهه
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۸:۴۴:۴۰
۲۵۰
فیبروز ابرو
43%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
لایت مو 30درصد
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰
آمبره مو
12%
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲,۳۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۸۰
10 جلسه فیتنس
12%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۵۰
اکستنشن مژه کلاسیک
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۸:۴۴:۴۰
۱۰۰