من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

12 جلسه فت برن بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۵۰
10 جلسه ایروفیتنس
7%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۵۵
12 جلسه فیتنس بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
6%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۷۰۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۱۰
ماساژ تایلندی( نمک و سنگ)
20%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۶۰
پاکسازی صورت آقایان
12%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۷۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۲۸۰
پکیج لیزر لاغری(10 جلسه)
20%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۴۰
ژیمناستیک بانوان و آقایان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۵۵
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲۸۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۲۱۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۶۰
ماساژ ریلکسی
25%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۲۰
پیلاتس باشگاه ستاره فرشتگان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۴۰
12 جلسه فیت دنس بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۸۰
12 جلسه TRX بانوان
5%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۰۰
حمل بار با انواع کامیون
5%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۳۰۰۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۹۰
28 جلسه آموزش فوتبال
25%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۲۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۹۰
12 جلسه مارشال فرم
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۷۰
آموزش خصوصی شنا آقایان
30%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۷۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۲۰
7 جلسه ماساژ لاغری تخصصی
10%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۳۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۰:۲۱:۴۴
۱۵۰
8 جلسه یوگا بانوان
8%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۱۰
16 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۹:۲۱:۴۴
۱۷۰