من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

16 جلسه بدنسازی
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
ایروبیک باشگاه ستاره فرشتگان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۳۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۳۲۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۸۰
10 جلسه TRX بانوان
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۸۰
اجاره زمین چمن(کوچک)
50%
۳۲۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۲۵۰
آموزش حسابداری مقدماتی
30%
۱,۳۶۸,۰۰۰ ت
۹۵۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۵۵
10 جلسه ایروفیتنس
7%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۷۰
آموزش تکواندو بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(ظهر)
10%
۳۸۵,۰۰۰ ت
۳۴۶,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۸۰
آموزش حسابداری مقدماتی
30%
۱,۳۶۸,۰۰۰ ت
۹۵۷,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۳۴ روز + ۳:۲۱:۵۳
۶۰
12 جلسه بدنسازی (عصر)
15%
۳۶۵,۰۰۰ ت
۳۱۰,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۳:۲۱:۵۳
۳۸۰
آموزش دفاع شخصی بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۲۰۰
12 جلسه دفاع شخصی
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۴۰
آموزش تیراندازی با کمان
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی(تایم عصر)
10%
۴۴۴,۰۰۰ ت
۳۹۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۲۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۳۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۷۰
تمامی خدمات مشاوره
10%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۴۰۰
ماساژ تلفیقی(سنگ داغ و نمک)
20%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۲۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
12 جلسه فت برن
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۸۰
28 جلسه آموزش فوتبال
25%
۲,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
ژیمناستیک بانوان و آقایان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۵۰
مش فویلی
30%
۳۵,۰۰۰ ت
۲۴,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۶۰
12 جلسه فیتنس(بانوان)
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۲۰
12 جلسه چربی سوزی
10%
۳۳۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۹۰
12 جلسه چربی سوزی بانوان
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۰ روز + ۳:۲۱:۵۳
۱۵۰