فیلتر ها

بتاهای جدید

ماساژ رفع اسپاسم و کاهش درد
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۵:۲۹:۰
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۶:۲۹:۰
۵۵۵
12 جلسه آمادگی جسمانی
15%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۹۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۵۰
ماساژ تای سنتی بانوان
20%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۸۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۲۹:۰
۹۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۵:۲۹:۰
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۹۵۰,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۵:۲۹:۰
۲۵۰

مجموعه های تخفیف دار اصفهان

16 جلسه بدنسازی
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۵:۲۹:۰
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۰۰
ماساژ درمانی موضعی
11%
۴۳۰,۰۰۰ ت
۳۸۲,۷۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۲۹:۰
۲۰۰
12 جلسه یوگا (بانوان)
15%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۲۰
12 جلسه ایروبیک
20%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۶۰
ماساژ سنگ داغ آقایان
20%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۷۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۲۹:۰
۹۰
دیگر تخفیفات
12 جلسه TRX فیتنس
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۱,۱۹۰,۰۰۰ ت
۱,۰۴۷,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۶:۲۹:۰
۴۰۰
ماساژ تای سنتی بانوان
20%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۸۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۶:۲۹:۰
۹۰
20 جلسه EMS
12%
۵,۶۰۰,۰۰۰ ت
۴,۹۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۵:۲۹:۰
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۵:۲۹:۰
۳۰۰
مزوتراپی مو( جلسه ای)
37%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۱۵:۲۹:۰
۲۰۰