فیلتر ها

بتاهای جدید

آموزش میکاپ
40%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۴۰
لیزر موهای زائد(2)
10%
۳۳۵,۰۰۰ ت
۳۰۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۵۰
ماساژ ریلکسی
25%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۷:۵:۱۲
۲۲۰
16 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۱۸۰
آموزش حسابداری مقدماتی
30%
۱,۳۶۸,۰۰۰ ت
۹۵۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۵۵

مجموعه های تخفیف دار اصفهان

ژیمناستیک بانوان و آقایان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۱۵۰
مش فویلی
30%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۱۳۰
آموزش حسابداری مقدماتی
30%
۱,۳۶۸,۰۰۰ ت
۹۵۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۵۵
12 جلسه فیتنس
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۲۰۰
پکیج عروس
30%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۶۰
آموزش خصوصی شنا
15%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۷۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۱۰۰
دیگر تخفیفات
8 جلسه یوگا
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۶۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۵۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۹۰
24 جلسه بدنسازی (عصر)
15%
۴۳۰,۰۰۰ ت
۳۶۵,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۷:۵:۱۲
۲۵۵
16رجلسه بدنسازی(عصر)
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۷:۵:۱۲
۲۸۰
لیزر موهای زائد(فول بادی)طلایی
21%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۹۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۴ روز + ۷:۵:۱۲
۷۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۷:۵:۱۲
۶۰