فیلتر ها

بتاهای جدید

12 جلسه ورزش انعطافی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱,۱۹۰,۰۰۰ ت
۱,۰۷۱,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۴:۵۰:۳۶
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
6%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۹۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۰۰
16رجلسه بدنسازی(عصر)
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۳۰۰
بلیط استخر کوثر
21%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۴,۸۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۴:۵۰:۳۶
۱۲۰۰
حرکات اصلاحی
10%
۲۶۵,۰۰۰ ت
۲۳۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۵۰

مجموعه های تخفیف دار اصفهان

12 جلسه بدنسازی آقایان
6%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۴۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۵۰
12 جلسه TRX بانوان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۳۰
آموزش خصوصی شنا
10%
۲,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۹۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۳۵۰
24 جلسه بدنسازی
20%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۷ روز + ۴:۵۰:۳۶
۲۰۰
ماساژ لاغری
24%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۳:۵۰:۳۶
۳۰۰
دیگر تخفیفات
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۳۰۰
12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۳:۵۰:۳۶
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۶ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۸۰
12 جلسه TRX بانوان
8%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۰ روز + ۳:۵۰:۳۶
۱۰۰