من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > سالن ماساژ آرامان - شاهین شهر - اصفهان | من و شهر
۰ ۶۹۹۷

سالن ماساژ آرامان | شاهین شهر

سالن ماساژ آرامان - شاهین شهر - اصفهانسالن ماساژ آرامان - شاهین شهر - اصفهانسالن ماساژ آرامان - شاهین شهر - اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

ماساژ سروصورت و گردن

۱۰۷ خرید
(بانوان)
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

ماساژ ریلکسی

۲۰۳ خرید
(آقایان،بانوان)
10%
باقی مانده: ۴۷ عدد
۴۵۰,۰۰۰ ت ۴۰۵,۰۰۰ ت

ماساژ دیپ تی شو

۱۵۶ خرید
(آقایان،بانوان)
10%
باقی مانده: ۴۴ عدد
۶۰۰,۰۰۰ ت ۵۴۰,۰۰۰ ت

ماساژ تای

۱۳۹ خرید
(آقایان،بانوان)
10%
باقی مانده: ۶۱ عدد
۷۵۰,۰۰۰ ت ۶۷۵,۰۰۰ ت

ماساژ سنگ داغ

۱۲۹ خرید
(آقایان،بانوان)
10%
باقی مانده: ۷۱ عدد
۷۵۰,۰۰۰ ت ۶۷۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش ماساژ سوئدی
18%
۲,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۰۰
ماساژ سوئدی
12%
۵۷۰,۰۰۰ ت
۵۰۱,۶۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ شمع داغ
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۲ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ سنگ داغ
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ تای
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ روسی
33%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۳۶۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۵۰
ماساژ سوئدی
24%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۳۰۰
آموزش دوره کاربر ماساژ
25%
۸,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ سوئدی
25%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۵۰
آموزش ماساژ سیاتشو
17%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۹۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۰۰

اطلاعات تماس سالن ماساژ آرامان | شاهین شهر

۰۹۳۷ ۹۱۳ ۸۴۳۶
۰۹۱۳ ۶۹۵ ۱۳۴۸
اصفهان، شاهین شهر ،خیابان فردوسی، فرعی ۳ شرقی، مجتمع پارکینگ طبقاتی، طبقه اول واحد ۳

خدمات و امکانات سالن ماساژ آرامان | شاهین شهر

مشخصات عمومی
خدمات سالن ماساژ
امکانات سالن ماساژ
تأسیسات

تعرفه خدمات اسپا سالن ماساژ آرامان | شاهین شهر

تعرفه خدمات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

آموزش ماساژ سوئدی
18%
۲,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۰۰
ماساژ روسی
24%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۳۰۰
ماساژ ریلکسی
10%
۴۷۰,۰۰۰ ت
۴۲۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۵۰
آموزش ماساژ سنگ داغ
25%
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲,۰۲۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۰۰
ماساژ شمع داغ
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۲ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ کف پا تخصصی
22%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۱۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
حرکات اصلاحی
10%
۲۶۵,۰۰۰ ت
۲۳۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
آموزش دوره کاربر ماساژ
25%
۸,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۴:۳۰
۲۰۰
ماساژ سوئدی
25%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۱۵۰
ماساژ ریلکسی
24%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۴:۳۰
۴۰۰