من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان( اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۱۱۳۹۳

سالن بدنسازی خاتون( اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان

۱۴۴ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن بانوان(زوج)

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۱۴ خرید
پرداخت تنها ۱۶۱۵۰۰ تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۱,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(عصر)

۱۰۴ خرید
پرداخت تنها ۲۳۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۲۳۸,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۳۱ خرید
پرداخت تنها ۱۹۱۲۵۰ تومان بجای ۲۲۵۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۲۵,۰۰۰ ت ۱۹۱,۲۵۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۱۳۴ خرید
پرداخت تنها ۲۲۱۰۰۰ تومان بجای ۲۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۲۶۰,۰۰۰ ت ۲۲۱,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۲۷۷ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۰۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۲۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۶۱۵۰۰ تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۱,۵۰۰ ت

۸ جلسه پیلاتس(عصر فرد)

۱۴۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۳۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۲۳۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۶۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۴۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۶۰۸۷۰
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی خاتون (یوگا، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه پیلاتس بانوان
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۵۰
8 جلسه یوگا بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۱۰
12 جلسه ایروبیک بانوان
10%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر) پنج رمضان
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۲:۵۱:۱
۴۲۰