من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان( اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۱۱۸۹۰

سالن بدنسازی خاتون( اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان

۱۵۵ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۵ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن بانوان(زوج)

۱۳۶ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۲۳ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۷ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۴۱ خرید
پرداخت تنها ۲۲۹۵۰۰ تومان بجای ۲۷۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۲۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۹,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۱۴۴ خرید
پرداخت تنها ۲۶۳۵۰۰ تومان بجای ۳۱۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶ عدد
۳۱۰,۰۰۰ ت ۲۶۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۲۸۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۹۵۰۰ تومان بجای ۲۷۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۹,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۲۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۶۱۵۰۰ تومان بجای ۱۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۹۰,۰۰۰ ت ۱۶۱,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس

۱۷۷ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۹ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۱۰
12 جلسه TRX بانوان( روز زوج)
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۵۰
8 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۵۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۶۰۸۷۰
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی خاتون (یوگا، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه TRX بانوان
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۶۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی (عصر)
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۳۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۳:۱۳:۵۰
۱۲۰