من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان( اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۱۲۲۲۶

سالن بدنسازی خاتون( اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه پیلاتس

۱۶۹ خرید
پرداخت تنها ۲۹۷۵۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بادی اکشن

۱۶۲ خرید
پرداخت تنها ۲۹۷۵۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه هیت فیت

۱۴۱ خرید
پرداخت تنها ۳۴۰۰۰۰ تومان بجای ۴۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۴۰۰,۰۰۰ ت ۳۴۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی (صبح)

۱۶۱ خرید
پرداخت تنها ۲۸۰۵۰۰ تومان بجای ۳۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۳۳۰,۰۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی (عصر)

۱۹۳ خرید
پرداخت تنها ۳۳۱۵۰۰ تومان بجای ۳۹۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۳۹۰,۰۰۰ ت ۳۳۱,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی (عصر)

۲۷۸ خرید
پرداخت تنها ۲۸۰۵۰۰ تومان بجای ۳۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۳۳۰,۰۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی (صبح)

۲۱۹ خرید
پرداخت تنها ۲۱۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۱۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۲۹۷۵۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه ایروفیت

۱۴۸ خرید
پرداخت تنها ۲۵۵۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۵۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱:۳۹:۳۷
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱:۳۹:۳۷
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱:۳۹:۳۷
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۷
۱۵۰
12 جلسه TRX(روز فرد)
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۷
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی (عصر)
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۷
۳۰۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۶۰۸۷۰
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

رشته های ورزشی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی خاتون (یوگا، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزاتبتاهای جدید

۱۲ جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱:۳۹:۳۶
۲۲۰
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱:۳۹:۳۶
۱۷۰
پیلاتس باشگاه ستاره فرشتگان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۱:۳۹:۳۶
۱۴۰
8 جلسه کار با دستگاه
8%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۲۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۶
۲۲۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۶
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۷ روز + ۱:۳۹:۳۶
۳۰۰