من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > مرکز مشاوره > خدمات مشاوره و روانکاوی الهه کلانتری | ۳۰% تخفیف
۰ ۳۰۱۷

خدمات مشاوره و روانکاوی الهه کلانتری

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج

۳۱۶ خرید
۰۹۳۷۵۹۹۰۸۲۰
20%
باقی مانده: ۸۴ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۴۰,۰۰۰ ت

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره

۳۰۱ خرید
۰۹۳۷۵۹۹۰۸۲۰
20%
باقی مانده: ۹۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۴۰,۰۰۰ ت

مشاوره تخصصی خانواده

۳۵۲ خرید
۰۹۳۷۵۹۹۰۸۲۰
20%
باقی مانده: ۱۴۸ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۴۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۵۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۷ ماه و ۲۲۵ روز + ۲:۲۶:۵۴
۲۰۰۰

درباره خدمات مشاوره و روانکاوی الهه کلانتری

مشاوره آنلاین و خدمات مشاوره و روانکاوی الهه کلانتری یکی از مجهزترین و به روزترین مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی اصفهان است. از جمله خدمات خدمات مشاوره و روانکاوی الهه کلانتری، درمان مشکلات پیچیده روحی روانی افسردگی اختلال دوقطبی اظطراب ترس اعتیاد ، مشاوره تخصصی خانواده وپیش ازدواج، انجام تست های روانسنجی شخصیت ازدواج ، درمان مشکلات کودک ونوجوان ، خدمات تخصصی روانکاوی ومشاوره ، درمان سردردهای عصبی میگرن اختلالات روان تنی. خدمات مشاور

اطلاعات تماس

۰۹۳۷۵۹۹۰۸۲۰
۰۹۳۷۵۹۹۰۸۲۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۴۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۷ ماه و ۲۲۵ روز + ۲:۲۶:۵۴
۲۰۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۶:۵۴
۵۰۰