من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی وستا اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۷۴

باشگاه بدنسازی وستا

باشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا  اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی

۲۲۱ خرید
آقایان و بانوان( در صورت عدم عضویت در باشگاه، قابل خرید می باشد)
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت ۱,۰۸۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی یکساله

۱۲۱ خرید
آقایان و بانوان( در صورت عدم عضویت در باشگاه، قابل خرید می باشد)
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت ۱,۶۲۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی

۱۷۳ خرید
آقایان و بانوان( در صورت عدم عضویت در باشگاه، قابل خرید می باشد)
10%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت ۱,۲۶۰,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی

۱۴۵ خرید
آقایان و بانوان( در صورت عدم عضویت در باشگاه، قابل خرید می باشد)
10%
باقی مانده: ۵۵ عدد
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت ۱,۴۴۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی

۱۷۷ خرید
آقایان و بانوان( در صورت عدم عضویت در باشگاه، قابل خرید می باشد)
10%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت ۱,۶۲۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۳۰۵
12 جلسه کراسفیت
20%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۱:۱۸:۴۷
۱۲۰
12 جلسه ایروفیتنس بانوان
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۱۵۰
8 جلسه یوگا
11%
۷۶۰,۰۰۰ ت
۶۷۶,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی (6ماهه)
35%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۷۸۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۱:۱۸:۴۷
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی وستا

۰۳۱۳۷۷۶۰۰۲۴
۰۳۱۳۷۷۶۰۰۲۴
اصفهان ،خیابان وحید ،چهارراه خاقانی ،نبش خیابان باغ دریاچه ،جنب بانک سرمایه ،باشگاه بدنسازی وستا

خدمات و امکانات سالن بدنسازی وستا

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی وستا

توضیحات:
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با باشگاه بدنسازی وستا تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات سالن بدنسازی وستا

تجهیزات

بتاهای جدید

12 جلسه اسپینینگ
10%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۱۵۰
8 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۲۰۰
8 جلسه یوگا بانوان
11%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۱:۱۸:۴۷
۲۰۰
8 جلسه یوگا
11%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۱۵۰
8 جلسه باراوسل
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۸:۴۷
۹۰