من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی وستا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۶۹

باشگاه بدنسازی وستا

باشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا  اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۲۴۱ خرید
پرداخت تنها ۳۲۹۰۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
6%
باقی مانده: ۹ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۳۲۹,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۲۰۸ خرید
پرداخت تنها ۳۶۶۰۰۰ تومان بجای ۳۹۰۰۰۰ تومان
6%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۳۹۰,۰۰۰ ت ۳۶۶,۶۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۳۹۴۰۰۰ تومان بجای ۴۲۰۰۰۰ تومان
6%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۴۲۰,۰۰۰ ت ۳۹۴,۸۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۴۲۳۰۰۰ تومان بجای ۴۵۰۰۰۰ تومان
6%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۴۵۰,۰۰۰ ت ۴۲۳,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۱۰
12 جلسه TRX بانوان( روز زوج)
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۵۰
8 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۸
۱۵۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی وستا

۰۳۱ ۳۷۷۶ ۰۰۲۴
اصفهان ،خیابان وحید ،چهارراه خاقانی ،نبش خیابان باغ دریاچه ،جنب بانک سرمایه ،باشگاه بدنسازی وستا

خدمات و امکانات سالن بدنسازی وستا

تأسیسات
مشخصات عمومی
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی وستا

توضیحات:
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با باشگاه بدنسازی وستا تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات سالن بدنسازی وستا

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۶۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۲۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۱۳۰
بادی ریتم بانوان باشگاه فرشتگان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۳۰۰
12 جلسه ای TRX
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۹۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۱۵۰
12 جلسه زومبا
10%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱۹:۱۵:۳۷
۱۵۰