من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

12 جلسه بدنسازی
12%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۳۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۵۰۰
آموزش ماساژ سنگ داغ
20%
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۰۰
ماساژ شمع داغ
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
حرکات اصلاحی
11%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۴۷,۱۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
آموزش فوتبال( سه ماهه تابستان)
30%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
8 جلسه کار با دستگاه
15%
۹۸۰,۰۰۰ ت
۸۳۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۲۰
12 جلسه ایروفیت
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۷۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۴۲۰
ماساژ روسی
15%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۶۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۵۰
56 جلسه آموزش فوتبال(دو ترم)
10%
۹,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸,۱۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
ماساژ کف پا تخصصی
22%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
ماساژ شمع داغ بانوان
20%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۹۰
12 جلسه بدنسازی
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه ایروفیتنس
10%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۲۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
10 جلسه آموزش سوارکاری
20%
۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی(یکساله) + 10 جلسه سونا و جکوزی
34%
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ت
۹ ماه و ۳۰۳ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۹۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۵۵
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۳۰۰
لیزر موهای زائد(توتال بادی)
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۵۰
12 جلسه CX
12%
۷۹۰,۰۰۰ ت
۶۹۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی( یکماهه)
30%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه کراسفیت
11%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۹ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۴۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
1 جلسه EMS
6%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۶۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
اشتراک 12 جلسه ای
33%
۱,۴۴۰,۰۰۰ ت
۹۶۴,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۵۰
8 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی یکساله
10%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۶۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۵۰
12 جلسه ایروفیت
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی (6ماهه)
35%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۹۱۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۳۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۹۹۰,۰۰۰ ت
۸۷۱,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۵۰۰
90 جلسه بدنسازی(6ماهه)
15%
۳,۷۰۰,۰۰۰ ت
۳,۱۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
هایفو تراپی صورت
20%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
آموزش  ماساژ دیپ تیشو
20%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۰۰
لاغری موضعی
38%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۸۰۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
آموزش سوارکاری عمومی
12%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۹۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
آموزش فوتبال(یک ماهه)
30%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۵۰
16 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۲۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
ماساژ تخصصی
15%
۴۶۰,۰۰۰ ت
۳۹۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
10 جلسه فیتنس
5%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۸ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
12 جلسه آموزش شطرنج
22%
۱,۲۵۰,۰۰۰ ت
۹۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۷۹۰,۰۰۰ ت
۶۹۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۰۰
آموزش ساخت زیورآلات با تکنیک وایرینگ
10%
۵,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۱۵۳۶ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه فت برن
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۹۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۷۶۰,۰۰۰ ت
۶۸۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
8 جلسه بدنسازی
20%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۶۰۰
آموزش سوارکاری خصوصی
12%
۸,۰۰۰,۰۰۰ ت
۷,۰۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
طب سوزنی( 8 جلسه)
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۵۰۰
آموزش سوارکاری خصوصی
12%
۷,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶,۱۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
آموزش پاکسازی مقدماتی
20%
۹,۵۰۰,۰۰۰ ت
۷,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۹۰
اسنوکر( یک ساعت)
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۰۰
فارادیک،دستگاه لاغری(8 جلسه)
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۵ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۴۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۴۰۰
12 جلسه ایروبیک پیشرفته
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی (صبح)
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۳۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۱,۹۹۰,۰۰۰ ت
۱,۷۵۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
بلیط استخر صدف
8%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۱۰۰
24 جلسه بدنسازی،
12%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۵۸۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۱۰
آموزش گوهرتراشی دامله (تراش کابوشن)
10%
۷,۷۰۰,۰۰۰ ت
۶,۹۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
8 جلسه یوگا (بانوان)
15%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
24 جلسه کار با دستگاه (بانوان)
15%
۱,۱۰۰,۰۰۰ ت
۹۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
7%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۵۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۴۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۴۰۰
12 جلسه فیتنس انفرادی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس
15%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۰۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۲۰
10 جلسه یوگا
5%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۹ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۵۵
آموزش ماساژ صورت و گردن
20%
۵,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۹۰
12 جلسه فانکشنال
10%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۲۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۸۰,۰۰۰ ت
۵۱۶,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه بادی پامپ
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۱,۲۸۰,۰۰۰ ت
۱,۱۲۶,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۳۰۰
10 جلسه حرکات اصلاحی
12%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
30 جلسه بدنسازی(چهل روزه)
12%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
8 جلسه آمادگی جسمانی
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۵۰
12 جلسه فیتنس trx
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۲۱ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۹۵۰,۰۰۰ ت
۸۳۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
آموزش ماساژ سوئدی
20%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۰۰
مزوتراپی لاغری
20%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۵۰
ماساژ تای
11%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۱۵۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه فیتنس فانکشنال
15%
۱,۳۸۰,۰۰۰ ت
۱,۱۷۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
8 جلسه یوگا
11%
۷۶۰,۰۰۰ ت
۶۷۶,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۰۰
12 جلسه ایرومیکس
15%
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۹۱۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۶۰
12 جلسه فت برن
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه TRX بانوان
11%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۵۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۲۰:۵۲:۳۵
۱۲۰
12 جلسه پیلاتس
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۹ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۲۲۰
اگزیمیا، (8 جلسه)
20%
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۲۱:۵۲:۳۵
۱۲۰
۱
۲
۳
۴
۵