من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > آکادمی تخصصی ورزشی > آکادمی آموزش شنا اصفهان_۳۰% تخفیف آموزش شنا| من و شهر
۰ ۲۶۷۵

آکادمی آموزش شنا اصفهان

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

آموزش نیمه خصوصی شنا

۹۹ خرید
اختصاصی بانوان( استخر انقلاب، استخر پزشکان هزار جریب)
40%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

آموزش خصوصی شنا بانوان

۱۰۱ خرید
اختصاصی بانوان( استخر انقلاب و پزشکان هزار جریب)
20%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

آموزش خصوصی شنا آقایان

۹۱ خرید
استخرهای( دانشگاه اصفهان/ بهار/ کردآباد/ سرتاوه/ ساحل/ باران/ بهشتی)
20%
باقی مانده: ۵۹ عدد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

آموزش شنا نیمه خصوصی

۱۰۷ خرید
آقایان.( استخر ساحل و استخر سرتاوه)
40%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

بتا های جدید

آموزش  نیمه خصوصی شنا
40%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
20%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰
آموزش خصوصی شنا آقایان
20%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰
بلیط استخر کوثر
21%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۴,۸۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۶۰۰
بلیط استخر صدف ( فری تایم)
11%
۹۰,۰۰۰ ت
۸۰,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۹ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۱۰۰
آموزش شنا نیمه خصوصی
40%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰

درباره آکادمی آموزش شنا اصفهان(فرهمند)

آکادمی آموزش شنا اصفهان(فرهمند) یکی از بهترین مراکز آموزش شنا در اصفهان است که با کادری مجرب و کاردیده و مربیان عنوان دار کشوری در امر آموزش شنا فعالیت می کند. این مرکز با بیشتر استخرهای اصفهان طرف قرارداد بوده و با توجه به موقعیت و درخواست شنا آموز، آموزش شنا در آن استخر انجام می شود. آموزش شنا از مبتدی تا حرفه ای در ۴ شنای اصلی : شنای کرال سینه،  شنای کرال پشت، شنای  قورباغه و شنای پروانه در اصفهان. اگر تصمیم دارید در ورزش شنا فعالیت کنید و یا بصورت قهرمانی این رشته را دنبال کنید، پیشنهاد ما

اطلاعات تماس

۰۹۱۳۳۲۱۹۲۰۸
۰۹۱۳۳۲۱۹۲۰۸
اصفهان، چهارباغ بالا، آکادمی آموزش شنا فرهمند

استخرهای آموزش شنا

خدمات و امکانات استخر

خدمات

امکانات

بتاهای جدید

آموزش  نیمه خصوصی شنا
40%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰
آموزش شنا نیمه خصوصی
40%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰
بلیط استخر ایثار
30%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۸ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۰۰۰
بلیط استخر صدف ( فری تایم)
11%
۹۰,۰۰۰ ت
۸۰,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۹ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۱۰۰
بلیط استخر کوثر
21%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۴,۸۰۰ ت
۲ ماه و ۷۰ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۶۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
20%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۲۴:۳۴
۱۵۰