من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی کسری( امام خمینی)| من و شهر
۰ ۱۵۱۰

باشگاه بدنسازی کسری( امام خمینی)

من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۱۴۷ خرید
ساعات کاری: ۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۵۳ عدد
۴۰۰,۰۰۰ ت ۳۶۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۱۲۰ خرید
ساعات کاری باشگاه: ۸صبح تا ۱۳
10%
باقی مانده: ۸۰ عدد
۴۴۰,۰۰۰ ت ۳۹۶,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۱۰۳ خرید
ساعات کاری: ۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۹۷ عدد
۵۲۰,۰۰۰ ت ۴۶۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی با برنامه
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۱۵۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۶۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۱۵۰
12 جلسه بادی ریتم
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۰۰

درباره باشگاه بدنسازی کسری( امام خمینی)

باشگاه بدنسازی کسری( امام خمینی) اصفهان یکی از مدرن ترین و کامل ترین باشگاههای بدنسازی اصفهان است که در فضایی به وسعت ۴۵۰ متر همراه با کادری مجرب و پزشک تغذیه آماده ارایه خدمات به بانوان و آقایان است. تخفیف ثبت نام باشگاه کسری در سایت من و شهر.تجهیزات این باشگاه به روز و مدرن می‌باشد و کادر مربیان این باشگاه بسیار باتجربه و بادانش

اطلاعات تماس

۰۹۱۳۹۱۹۶۷۰۸
۰۳۱۳۳۳۲۹۶۶۶
اصفهان، خیابان امام خمینی، روبروی پارک قلمستان، باشگاه بدنسازی کسری

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

16 جلسه بدنسازی یک ماهه
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۵۰
1 جلسه ems بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۵۰
8 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی (عصر)
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۳۷۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۶۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۲۹:۵۲
۲۰۰