من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

12 جلسه بدنسازی
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۵۵۵
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۵۹۸,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۵۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان( عصر)
12%
۷۹۰,۰۰۰ ت
۶۹۵,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۵۰
آموزش ماساژ سنگ داغ
20%
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳۹۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
6%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۷۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۵۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
7%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۱۸۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۸ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۳۰۰
24 جلسه بدنسازی،
12%
۱,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱,۵۸۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۳۰۰
آموزش تیراندازی با کمان
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۲۰
8 جلسه بدنسازی
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
فیبروز ابرو
43%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۸۵۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۰۰
مزونیدلینگ صورت
45%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۷۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
7%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۲۵۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۸ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۳۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۱۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۵۰
10 جلسه ems بانوان
10%
۲,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۲۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی (6ماهه)
35%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۹۱۰,۰۰۰ ت
۵ ماه و ۱۵۴ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی (صبح)
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۳۰
بیلیارد 8 بال( یک ساعت)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
16 جلسه بدنسازی
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۴۱۰
آموزش ماساژ صورت و گردن
20%
۵,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
16 جلسه بدنسازی
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۳۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۸ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۴۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۲۰,۰۰۰ ت
۴۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی( یکماهه)
30%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۲۰
ماساژ سوئدی
15%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۶۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۶۵
هایفو تراپی صورت
20%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۰۰
120 جلسه بدنسازی(6 ماهه)
12%
۴,۸۰۰,۰۰۰ ت
۴,۲۲۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
ماساژ دیپ تیشو(بافت عمیق)
20%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
12 جلسه بادی ریتم
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۹۰
12جلسه کار با دستگاه
15%
۱,۱۰۰,۰۰۰ ت
۹۳۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۵۰
120 جلسه بدنسازی(6ماهه)
15%
۵,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۲۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۲۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۵ ماه و ۱۵۴ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰۰
12 جلسه آمادگی جسمانی
15%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۹۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
حرکات اصلاحی
11%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۴۷,۱۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا آقایان
40%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۱۴۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۶۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی (3 ماهه) + 10جلسه سونا و جکوزی
26%
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۴,۴۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۶۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
20 جلسه بدنسازی،
12%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۴۰۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۳۰۰
8 جلسه آریال یوگا
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۶۰
لیزر موهای زائد(فول بادی)
35%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۴۲۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۵۰
طب سوزنی(پک لاغری)
10%
۴۳۵,۰۰۰ ت
۳۹۱,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
12 جلسه پیلاتس
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۸۰
12 جلسه کار با دستگاه(با تردمیل)
15%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۵۰
12 جلسه بادی ریتم
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
ماساژ شمع داغ آقایان
20%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۹۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۱,۹۹۰,۰۰۰ ت
۱,۷۵۱,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۵۰
12 جلسه فیت دنس بانوان
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۴۰
12 جلسه ایروبیک
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۰۰
12 جلسه ایروفیت
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
آموزش خصوصی شنا با بازی درمانی
20%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۷۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۳,۰۰۰,۰۰۰ ت
۲,۷۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
بوتاکس مسپورت
12%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۹۲۴,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
5%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۸۴۵,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
طراحی سایت، سئو
20%
۰ ت
۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۰۰۰
10 جلسه حرکات اصلاحی
8%
۶,۰۰۰,۰۰۰ ت
۵,۵۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۸۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۹۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۱۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
6%
۷۸۰,۰۰۰ ت
۷۳۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۵۰
کویتیشن لاغری( 5 جلسه )
20%
۱,۷۰۰,۰۰۰ ت
۱,۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
8%
۶۸۰,۰۰۰ ت
۶۲۵,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۴۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۴۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
12 جلسه فت برن
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
آنالیز بدن با دستگاه و ارزیابی
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی
10%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۸۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۵۰
ماساژ ریلکسی با سنگ داغ
22%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۵۰
1 جلسه EMS
6%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۶۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۳۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۶۰۷,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۵۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۳۰
ماساژ ریلکسی بانوان
20%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۹۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۱۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۵۵
12 جلسه فانکشنال
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
آموزش فیشیال تخصصی
31%
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ت
۸,۹۰۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
12 جلسه بدنسازی
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۹۹۰,۰۰۰ ت
۸۷۱,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۵۰۰
لیزر موهای زائد(بیکنی و زیر بغل)
45%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۹۹,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
17%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۴۹۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۴۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
ماساژ تای سنتی بانوان
20%
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۸۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۹۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی
15%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۶۸۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۰۰
10 جلسه پیلاتس
5%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
8 جلسه یوگا
11%
۷۶۰,۰۰۰ ت
۶۷۶,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۹۰,۰۰۰ ت
۷۸۳,۲۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۴۰۰
16 جلسه بدنسازی
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
فارادیک،دستگاه لاغری(10 جلسه)
20%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۹۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۴۵۰
اسنوکر( یک ساعت)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
آموزش خصوصی شنا آقایان
30%
۵,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۸۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۰۰
12 جلسه TRX
11%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۷۸,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۱ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی(6 ماهه) + 10 جلسه سونا و جکوزی
17%
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت
۹,۹۶۰,۰۰۰ ت
۱۱ ماه و ۳۳۶ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۹۰
16 جلسه کار با دستگاه
15%
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۲۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۹۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی با برنامه
11%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۰۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
15 جلسه بدنسازی(یکماهه)
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
ماساژ شمع داغ
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی(صبح و عصر)
12%
۹۹۰,۰۰۰ ت
۸۷۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۳۵۰
24 جلسه بدنسازی
11%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۱۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۸ روز + ۱۵:۴۰:۱۴
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۱۹,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۷ روز + ۱۴:۴۰:۱۴
۲۹۰
۱
۲
۳
۴