من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه کراسفیت و بدنسازی ۱۴۰۰| بهترین باشگاه های کراسفیت اصفهان
۰ ۱۰۷

باشگاه کراسفیت و بدنسازی ۱۴۰۰

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۸ جلسه کراس فیت

۹۰ خرید
اختصاصی آقایان( ۸ صبح الی ۲۳)
8%
باقی مانده: ۳۰ عدد
۴۵۰,۰۰۰ ت ۴۱۴,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کراس فیت

۹۱ خرید
اختصاصی آقایان( ۸ صبح الی ۲۳)
8%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۶۵۰,۰۰۰ ت ۵۹۸,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کراس فیت

۷۸ خرید
اختصاصی آقایان( ۸ صبح الی ۲۳)
8%
باقی مانده: ۴۲ عدد
۸۵۰,۰۰۰ ت ۷۸۲,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه کراسفیت

۶۶ خرید
اختصاصی آقایان( ۸ صبح الی ۲۳)
8%
باقی مانده: ۵۴ عدد
۹۸۰,۰۰۰ ت ۹۰۱,۶۰۰ ت

۶۰ جلسه کراسفیت(سه ماهه)

۵۱ خرید
اختصاصی آقایان( ۸ صبح الی ۲۳)
10%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۲,۵۹۰,۰۰۰ ت ۲,۳۳۱,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه TRX بانوان
10%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۴۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۸
۱۴۰
12 جلسه پیلاتس بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۸
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۸
۱۵۰
12 جلسه پیلاتس
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۸
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی
10%
۸۸۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۸
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۴:۱۱:۲۸
۶۶۰

درباره سالن بدنسازی

باشگاه کراسفیت و بدنسازی ۱۴۰۰ اصفهان، اختصاصی آقایان واقع در خیابان بهارستان با مدیریت آقای ورمزیار و با تجهیزات مدرن و به روز کراسفیت، یکی از بهترین و مجهزترین باشگاه های کراسفیت اصفهان است. بهترین باشگاه کراسفیت اصفهان را در سایت من و شهر جستجو کنید و از تخفیف ثبت نام باشگاه کراسفیت بهره مند شوید

اطلاعات تماس

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان نوبهار شمالی، خیابان بهارستان

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

تأسیسات

بتاهای جدید

120 جلسه 6 ماهه
12%
۵,۳۰۰,۰۰۰ ت
۴,۶۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۷
۱۰۰
8 جلسه یوگا (بانوان)
15%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۷
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۴۶۰,۰۰۰ ت
۴۱۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۷
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۷
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۴:۱۱:۲۷
۳۵۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۴:۱۱:۲۷
۱۵۰