من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی همیم اصفهان | ۱۵% تخفیف
۰ ۳۳۲۴

باشگاه بدنسازی همیم

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۲۹۰ خرید
۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۱۰ عدد
۶۵۰,۰۰۰ ت ۵۸۵,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان

۲۶۸ خرید
۱۳ الی ۲۲
10%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۷۰۰,۰۰۰ ت ۶۳۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۲۱۱ خرید
۱۳ الی ۲۲
10%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۸۰۰,۰۰۰ ت ۷۲۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۲۲۰ خرید
۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۳۰ عدد
۷۵۰,۰۰۰ ت ۶۷۵,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی آقایان

۲۱۶ خرید
۱۳ الی ۲۲
10%
باقی مانده: ۳۴ عدد
۹۰۰,۰۰۰ ت ۸۱۰,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی بانوان

۲۰۳ خرید
۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۴۷ عدد
۸۵۰,۰۰۰ ت ۷۶۵,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۱۹۱ خرید
۱۳ الی ۲۲
10%
باقی مانده: ۵۹ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۹۰۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۲۰۰ خرید
۸ صبح الی ۱۳
10%
باقی مانده: ۵۰ عدد
۹۵۰,۰۰۰ ت ۸۵۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

8 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۱۵۰
12 جلسه ایروبیک ریتمیک
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۳:۸:۴۴
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۲۰,۰۰۰ ت
۴۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۴۰۰
12 جلسه اسپینینگ
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۱۵۰
10 جلسه TRX بانوان
15%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۱۲۰

درباره سالن بدنسازی همیم

باشگاه بدنسازی همیم اصفهان یکی از مدرن ترین و کامل ترین باشگاههای بدنسازی اصفهان است که در فضایی به وسعت ۵۰۰ متر همراه با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارایه خدمات است. امکانات و تجهیزات باشگاه ورزشی نقش بسزایی در روند فعالیت ورزشی دارند و عدم کیفیت تجهیزات باشگاه می تواند موجب پایین آمدن سطح  کیفی فعالیت ورزشی شما شود از اینرو

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۶۲۸۴۵۴۵
۰۳۱۳۶۲۸۴۵۴۵
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، حدفاصل خاقانی و چهارراه حکیم نظامی، روبروی ساعت تیک تاک، باشگاه بدنسازی همیم

تعرفه باشگاه

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تجهیزات

تأسیسات

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی
15%
۶۹۰,۰۰۰ ت
۵۸۶,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۳:۸:۴۴
۵۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۵۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۲۵۵
12 جلسه بدنسازی
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۲۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۳:۸:۴۴
۲۵۰
8 جلسه کار با دستگاه
15%
۶۱۰,۰۰۰ ت
۵۱۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۳:۸:۴۴
۲۲۰