من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی حرکت (ACT) اصفهان | من و شهر
۰ ۴۰۰۷

باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۵۰۰۰تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۵,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۱۸۳ خرید
پرداخت تنها ۱۳۵۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۵,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۹۴ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۸۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۸۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۸۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۸۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۰۰
آموزش سویینگ یوگا
10%
۴۸۰,۰۰۰ ت
۴۳۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۹,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۳۰۰
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۱۰
لیفت کل بدن با سنگ داغ
20%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۰۰
12 جلسه فیت دنس بانوان
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۹:۴۳:۳۹
۱۵۰

اطلاعات تماس باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

۰۹۹۱۳۶۱۳۰۹۶
۰۳۱۳۳۳۴۶۷۷۳
اصفهان ، خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا، استخر صدف، باشگاه بدنسازی حرکت

خدمات و امکانات باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

مشخصات عمومی

امکانات

خدمات

تأسیسات

تعرفه باشگاه بدنسازی باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی حرکت (فیتنس، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

تجهیزات

بتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
12%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۱۴۰
16 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
6%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۶۶,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۲۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
8%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی با مربی و برنامه
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
10%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۹:۴۳:۳۹
۲۲۰