من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی حرکت (ACT) اصفهان | من و شهر
۰ ۴۲۶۱

باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان

۱۲۲ خرید
پرداخت تنها ۱۹۸۰۰۰تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۱۸۳ خرید
پرداخت تنها ۱۹۸۰۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۷ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۲۲۵۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۵,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۵۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۴۱ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۵,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۸۸ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۱۵۰
20 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۲۰۰
12 جلسه کراس فیت بانوان
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱:۵۸:۱
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی (عصر)
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۳۰۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۷۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱:۵۸:۱
۴۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۱۸۰

اطلاعات تماس باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

۰۹۱۳۳۰۷۶۳۹۳
۰۳۱۳۳۳۴۶۷۷۳
اصفهان ، خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا، استخر صدف، باشگاه بدنسازی حرکت

خدمات و امکانات باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

مشخصات عمومی

امکانات

خدمات

تأسیسات

تعرفه باشگاه بدنسازی باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی حرکت (فیتنس، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات باشگاه بدنسازی حرکت (ACT)

تجهیزات

بتاهای جدید

16 جلسه بدنسازی آقایان
8%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۶۶,۸۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱:۵۸:۱
۱۱۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
12%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۳۳۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی (ظهر)
10%
۳۷۸,۰۰۰ ت
۳۴۰,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۱۸۰
8 جلسه یوگا
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + ۱:۵۸:۱
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۱,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱:۵۸:۱
۱۵۰