من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۵۰

هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء اصفهان

هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۸۳۰۵
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان
http://manoshahr.ir/specific-patients-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء اصفهان

مشخصات