من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی شوک اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۶۵

سالن بدنسازی شوک

باشگاه بدنسازی شوک اصفهان باشگاه بدنسازی شوک اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی شوک

۰۳۱ ۳۴۴۱ ۹۲۶۷
اصفهان ، خیابان رباط دوم ، قبل از کوچه هاشمی نژاد (۱۱) ، طبقه زیرین پلیس ۱۰ +
http://manoshahr.ir/shock
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی شوک

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات