من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل

پرتال حمل و نقل اصفهان


فیلتر ها
شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان
۰نظر
تاييد شده
۱۸۲۸ بازديد

شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان

شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان زیر نظر شرکت حمل و نقل اصفهان و باربری شهرضا می باشد. حمل سریع بار با انواع کامیون و تریلی با باربری توکا سیر سپاهان. صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر، استعلام قیمت حمل بار از شهرضا با انواع کامیون از جمله خدمات و امکانات شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان است.

اطلاعات تماس
شرکت حمل و نقل کالای تندر سپاهان شهرضا
۰نظر
تاييد شده
۱۷۱۱ بازديد

شرکت حمل و نقل کالای تندر سپاهان شهرضا

شرکت حمل و نقل کالای تندر سپاهان شهرضا زیر نظر باربری اصفهان آماده حمل سریع بار با انواع کامیون، تریلی، جفت، تک و خاور به سراسر ایران می باشد. باربری در اصفهان با لیست کامل تمامی شرکت حمل و نقل اصفهان.

اطلاعات تماس
اتوبار منصف بار اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۴۷۶ بازديد

اتوبار منصف بار اصفهان

اتوبار منصف بار اصفهان با انواع کامیونت و نیسان جهت حمل اثاثیه منزل و اسباب کشی در اصفهان، با کادری مجرب و نیروهای آموزش دیده آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد

اطلاعات تماس
باربری شاهین بار صبا
۰نظر
تاييد شده
۱۹۱۲ بازديد

باربری شاهین بار صبا

باربری شاهین بار صبا واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان با انواع کامیون و تریلی آماده حمل بار از شهرک صنعتی مورجه خورت اصفهان به سراسر کشوذ می باشد.

اطلاعات تماس
شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران کاشان
۰نظر
تاييد شده
۲۰۸۴ بازديد

شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران کاشان

شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران کاشان واقع در پایانه باربری کاشان جهت حمل سریع بار با انواع کامیون و تریلی به سراسر کشور.

اطلاعات تماس
شرکت حمل و نقل آریا پاد کاشان
۰نظر
تاييد شده
۲۰۲۱ بازديد

شرکت حمل و نقل آریا پاد کاشان

شرکت حمل و نقل آریا پاد کاشان با انواع کامیون و تریلی و صدور بارنامه و بیمه بار آماده حمل سریع بار از کاشان به تمام نقاط کشور می باشد. باربری آریا پاد کاشان جهت حمل بار و اسباب کشی منزل.

اطلاعات تماس
باربری بادرود بار
۰نظر
تاييد شده
۲۲۹۳ بازديد

باربری بادرود بار

حمل سریع بار به تمام نقاط کشور با باربری بادرود بار. حمل انواع بار با انواع کامیون و تریلی با صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر. شرکت حمل و نقل باربری بادرود بار آماده عقد قرارداد با کلیه شرکت ها، معادن و کارخانه های اصفهان می باشد

اطلاعات تماس
باربری سالار ترابر نطنز
۰نظر
تاييد شده
۱۸۲۸ بازديد

باربری سالار ترابر نطنز

حمل بار با تریلی و کامیون، ارسال کارگر جهت بارگیری و تخلیه، استعلام قیمت حمل بار، اعلام بار پایانه بار و صدوربار نامه و بیمه بار در باربری سالار ترابر نطنز اصفهان

اطلاعات تماس
باربری کوثر بار نطنز
۰نظر
تاييد شده
۱۱۵۶ بازديد

باربری کوثر بار نطنز

ارسال سریع بار از نطنز اصفهان به تمام نقاط کشور با انواع کامیون و تریلی در شرکت حمل و نقل کوثربار نطنز اصفهان. استعلام قیمت حمل بار با تریلی و کامیون، صدور بارنامه و بیمه بار در باربری کوثربار نطنز.

اطلاعات تماس
باربری پیشرو بار نائین
۰نظر
تاييد شده
۱۸۸۷ بازديد

باربری پیشرو بار نائین

باربری پیشرو بار نائین آماده حمل سریع بار از نائین اصفهان به سراسر کشور. انواع کامیون و تریلی، صدور بارنامه و بیمه بار، اعلام بار پایانه بار نائین اصفهان و استعلام قیمت حمل بار در شرکت حمل و نقل پیشروبار نائین اصفهان.

اطلاعات تماس
باربری پیک بار نائین اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۲۱۰۴ بازديد

باربری پیک بار نائین اصفهان

حمل سریع بار از نائین اصفهان به تمام نقاط کشور با شرکت حمل و نقل پیک بار نائین. اعلام بار پایانه بار و صدور بارنامه و بیمه نامه در باربری پیک بار نائین اصفهان.

اطلاعات تماس
باربری استقلال اردستان
۰نظر
تاييد شده
۲۱۹۲ بازديد

باربری استقلال اردستان

باربری استقلال اردستان زیر نظر پایانه بار اردستان اصفهان آماده حمل بار با انواع تریلی و کامیون از اصفهان به سراسر کشور می باشد. اعلام پایانه بار و استعلام قیمت حمل بار در باربری استقلال اردستان

اطلاعات تماس
شرکت حمل و نقل شاهین بار مبارکه
۰نظر
تاييد شده
۱۹۳۹ بازديد

شرکت حمل و نقل شاهین بار مبارکه

شرکت حمل و نقل شاهین بار مبارکه با انواع کامیون و تریلی و طرف قرارداد با شرکت فولاد مبارکه اصفهان جهت حمل سریع انواع بار به سراسر کشور.

اطلاعات تماس
اتوبار زرین اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۶۱۸ بازديد

اتوبار زرین اصفهان

اتوبار زرین اصفهان با کادری مجرب و کارگران ماهر جهت بسته بندی و حمل اثاثیه منزل و اسباب کشی در اصفهان، ارسال کارگر جهت بسته بندی، تخلیه، بارگیری و چیدمان وسایل منزل در اتوبار زرین اصفهان

اطلاعات تماس
شرکت حمل و نقل جهان گستر بار مبارکه
۰نظر
تاييد شده
۱۶۴۱ بازديد

شرکت حمل و نقل جهان گستر بار مبارکه

باربری جهان گستر بار مبارکه اصفهان زیر نظر پایانه بار مبارکه و اصفهان حمل و طرف قرارداد با فولاد مبارکه اصفهان جهت حمل بار از فولاد مبارکه با انواع تریلی و کامیون آماده حمل سریع بار از اصفهان به تمام نقاط کشور می باشد

اطلاعات تماس
باربری سپاهان ترابر مبارکه اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۵۹۱ بازديد

باربری سپاهان ترابر مبارکه اصفهان

باربری سپاهان ترابر مبارکه اصفهان زیر نظر پایانه بار مبارکه و باربری اصفهان طرف قرارداد با فولاد مبارکه اصفهان جهت حمل بار آهن و فولاد از مبارکه اصفهان با انواع تریلی و کامیون به سراسر کشور.

اطلاعات تماس
باربری جهانبخش نجف آباد اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۶۶۱ بازديد

باربری جهانبخش نجف آباد اصفهان

باربری جهانبخش نجف آباد اصفهان زیر نظر پایانه بار نجف آباد اصفهان با امکان حمل سریع بار از اصفهان به تمام نقاط کشور. اعلام بار در پایانه بار اصفهان و نجف آباد با امکان حمل با تریلی و کامیون در باربری جهانبخش نجف آباد اصفهان.

اطلاعات تماس
باربری صبا بار نجف آباد
۰نظر
تاييد شده
۲۲۳۳ بازديد

باربری صبا بار نجف آباد

باربری صبا بار نجف آباد طرف قرارداد با کارخانه های سنگ، معادن و آجر جهت حمل سریع بار از نجف آباد اصفهان با انواع کامیون و تریلی به سراسر کشور. اعلام بار در پایانه بار نجف آباد اصفهان و صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر باربری.

اطلاعات تماس
باربری توحید بار نجف آباد
۰نظر
تاييد شده
۱۹۸۹ بازديد

باربری توحید بار نجف آباد

باربری توحید بار نجف آباد طرف قرارداد با کارخانه های سنگ، معادن و آجر جهت حمل سریع بار از نجف آباد اصفهان با انواع کامیون و تریلی به سراسر کشور.

اطلاعات تماس
تعاونی کامیونداران نجف آباد
۰نظر
تاييد شده
۲۰۴۵ بازديد

تعاونی کامیونداران نجف آباد

تعاونی کامیونداران نجف آباد زیر نظر اصفهان حمل و باربری اصفهان واقع در پایانه بار نجف آباد با انواع تریلی و کامیون آماده حمل سریع بار از شهرستان نجف آباد اصفهان به سراسر کشور می باشد.

اطلاعات تماس
باربری ایران بار سریع دولت آباد اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۹۴۱ بازديد

باربری ایران بار سریع دولت آباد اصفهان

باربری ایران بار سریع دولت آباد اصفهان زیر نظر اصفهان حمل و باربری اصفهان جهت ارسال سریع بار از اصفهان به تمام نقاط کشور. باربری ایران بار سریع دولت آباد اصفهان طرف قرارداد با کارخانه سنگ دولت آباد و کارخانه آجر دولت آباد اصفهان جهت حمل آجر و سنگ با انواع تریلی و کامیون

اطلاعات تماس
باربری آسایش خمینی شهر اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۲۱۸۲ بازديد

باربری آسایش خمینی شهر اصفهان

باربری آسایش خمینی شهر اصفهان از جمله باربری های خمینی شهر اصفهان جهت حمل سریع بار به تمام نقاط کشور است. حمل انواع سنگ با تریلی و کامیون، جفت، تک و خاور از خمینی شهر اصفهان با باربری آسایش خمینی شهر اصفهان

اطلاعات تماس
اتوبار بزرگمهر
۰نظر
تاييد شده
۱۷۷۶ بازديد

اتوبار بزرگمهر

اتوبار و حمل اثاثیه بزرگمهر اصفهان، شرکت باربری اصفهان در زمینه حمل و جابجایی اثاثیه منزل و اسباب کشی در اصفهان با ماشین های مسقف و کارگران مجرب.

اطلاعات تماس
اتوبار سجاد
۰نظر
تاييد شده
۱۵۹۱ بازديد

اتوبار سجاد

اتوبار و حمل اثاثیه سجاد اصفهان با کارگران مجرب و کامیونت های مسقف شش متری جهت حمل اثاثیه منزل و اسباب کشی در اصفهان.ارسال کارگر، بیمه نامه معتبر و حمل تخصصی وسایل سنگین در اتوبار سجاد اصفهان.

اطلاعات تماس
باربری وحدت کالا کوهپایه اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۲۰۲۶ بازديد

باربری وحدت کالا کوهپایه اصفهان

حمل سریع بار از کوهپایه اصفهان و حمل بار از شرق اصفهان به سراسر کشور با باربری وحدت کالا کوهپایه اصفهان

اطلاعات تماس
باربری نوذری جرقویه اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۸۰۰ بازديد

باربری نوذری جرقویه اصفهان

حمل سریع بار از اصفهان به تمام نقاط کشور با باربری نوذری اصفهان. حمل بار از اصفهان با انواع کامیون و تریلی، استعلام قیمت حمل بار کامیون و تریلی، صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر بار در باربری نوذری اصفهان

اطلاعات تماس
باربری شباهنگ سحر اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۷۴۴ بازديد

باربری شباهنگ سحر اصفهان

باربری شباهنگ سحر اصفهان آماده حمل بار از اصفهان به تمام نقاط کشور با انواع تریلی و کامیون. استعلام قیمت حمل بار از اصفهان به سراسر کشور در باربری شباهنگ سحر اصفهان

اطلاعات تماس
باربری سهندبار اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۶۵۱ بازديد

باربری سهندبار اصفهان

حمل سریع بار با انواع کامیون و تریلی در اصفهان با باربری سهند بار اصفهان. حمل بار با جفت و تک در اصفهان با قیمت مناسب در باربری سهندبار اصفهان.

اطلاعات تماس
باربری کوهدشت درچه اصفهان
۰نظر
تاييد شده
۱۸۳۴ بازديد

باربری کوهدشت درچه اصفهان

حمل سریع بار به تمام نقاط کشور با باربری باربری کوهدشت درچه اصفهان،اعلام بار، استعلام قیمت حمل بار و صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر در باربری کوهدشت درچه اصفهان، جستجوی باربری درچه در سایت من و شهر.

اطلاعات تماس

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۵۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۸ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۵۰
30 جلسه در 40 روز
12%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸۸۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی
8%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۳۰۰
24 جلسه بدنسازی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۵۰
24 جلسه بدنسازی،
12%
۱,۳۰۰,۰۰۰ ت
۱,۱۴۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۳۰۰

مجموعه های تخفیف دار اصفهان

12 جلسه بدنسازی
15%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۱۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۳۷۰
دسته گل خواستگاری
10%
۰ ت
۰ ت
۳ ماه و ۱۰۳ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۰۰۰
12 جلسه  TRX بانوان
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۵۰
اسنوکر ( یک ساعت )
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۲۰
12 جلسه بادی پامپ
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۳۰
12 جلسه فت برن بانوان
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۰۰
دیگر تخفیفات
24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۵۸۰,۰۰۰ ت
۵۲۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۰۰
لایت مو 70 درصد
20%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۵۰
8 جلسه کراس فیت
8%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۱۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۳:۴۳:۴۵
۲۰۰