من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۲۹۵

باشگاه بدنسازی پیروزی

باشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهانباشگاه بدنسازی پیروزی اصفهان
نمایش عکس

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۶۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان و بانوان

۱۵۱ خرید
پرداخت تنها ۱۴۹۶۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
30%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۲۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
30%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۵۰
مشاوره تخصصی خانواده
30%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی پیروزی

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۷۸۳
اصفهان ، میدان احمد آباد ، خیابان جی ، خیابان لاهور ، مجموعه ورزشی پیروزی ، باشگاه بدنسازی پیروزی

خدمات و امکانات سالن بدنسازی پیروزی

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه قیمت سالن بدنسازی پیروزی

منوی پیشنهادی

تجهیزات سالن بدنسازی پیروزی

تجهیزات

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
30%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۵۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
30%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۲۰
مشاوره تخصصی خانواده
30%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۴:۱۵:۴۴
۱۲۰