من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > باشگاه بدنسازی آریانا اصفهان | من و شهر
۰ ۵۷۶۰

سالن بدنسازی آریانا

باشگاه بدنسازی آریانا اصفهان باشگاه بدنسازی آریانا اصفهان باشگاه بدنسازی آریانا اصفهان باشگاه بدنسازی آریانا اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی

۱۰۱ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی

۸۹ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۳۳۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی

۷۱ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۳۲۴,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی

۶۹ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۹۰,۰۰۰ ت ۳۵۱,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۲۸۰
۱۲ جلسه بدنسازی
10%
۲۶۰,۰۰۰ ت
۲۳۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۴:۹:۲۳
۲۲۰
10 جلسه فیتنس
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۰۰
8 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
10%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۲۰۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۵۰
12 جلسه ایروفیت
15%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۵۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آریانا

۰۳۱۳۲۶۷۸۸۱۰
۰۳۱۳۲۶۶۵۷۸۳
اصفهان،خیابان شریف واقفی ، بین خیابان گلزار و خیابان ملک ، جنب حسینیه خردادزاد ، باشگاه بدنسازی آریانا

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آریانا

مشخصات عمومی
امکانات
خدمات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آریانا

تعرفه باشگاه

تجهیزات سالن بدنسازی آریانا

تجهیزاتبتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۵۰
12 جلسه هیت فیت
15%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۷۰
16 جلسه کار با دستگاه
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۹۰
24 جلسه بدنسازی (صبح)
12%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۳۱۶,۸۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۲۵۰
16جلسه بدنسازی
10%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۲۶۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۴:۹:۲۳
۱۵۰
12 جلسه فانکشنال
10%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۱۳:۹:۲۳
۱۶۰