من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهان | من و شهر
۰ ۵۵۴۶

سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

باشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی پاسارگاد - شاهین شهر - اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

۰۹۱۳ ۲۱۸ ۴۹۲۶
اصفهان ،شاهین شهر ،خیابان مخابرات ،حدفاصل فرعی ۱ و فرعی ۲ غربی ، باشگاه بدنسازی پاسارگاد
http://manoshahr.ir/pasargad
hashemihamid۳۳۸۳@gmail.com

خدمات و امکانات سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی پاسارگاد | شاهین شهر

تجهیزات