من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۱۴۴

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید ۱۲۳

ادکلن زنانه London
50%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۵ ماه و ۱۵۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۲۰
آموزش سماع
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۲۲:۱:۴۸
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۷۰

اطلاعات تماس باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

۰۹۱۳ ۱۱۳ ۳۴۱۷
۰۳۱ ۳۴۴۲ ۱۸۱۶
اصفهان خانه اصفهان، خیابان گلخانه، به سمت ملک شهر ،بعد از ۵ طبقه ،پلاک ۱۴۶،باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان(کودک من)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

مشخصات عمومی

امکانات باشگاه رنگین کمان
خدمات باشگاه رنگین کمان
تأسیسات

لیست قیمت باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان و آقایان ( کاشانی)
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۳۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۱۵۵,۰۰۰ ت
۱۳۱,۷۵۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۲۸۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۱۰
%۲۵ تخفیف فیتنس السا
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۲۰۰
12 جلسه TRX بانوان(صبح)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۱۲۰
آموزش مقدماتی یوگا(نیمه خصوصی)
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۳ ماه و ۹۳ روز + ۲۲:۱:۴۸
۲۲۰