من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۵۷۷

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانمن و شهر
نمایش عکس

پیلاتس باشگاه رنگین کمان

۶۳ خرید
پرداخت تنها ۸۵۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۷ عدد
۱۰۰,۰۰۰ ت ۸۵,۰۰۰ ت

آمادگی جسمانی کودکان(۱۲جلسه)

۶ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۳۰۰ تومان بجای ۱۹۸۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۴ عدد
۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۶۸,۳۰۰ ت

آمادگی جسمانی کودکان(۸جلسه)

۳۱ خرید
پرداخت تنها ۱۲۵۸۰۰ تومان بجای ۱۴۸۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۹ عدد
۱۴۸,۰۰۰ ت ۱۲۵,۸۰۰ ت

آمادگی جسمانی کودکان(۱۲جلسه)

۳۲ خرید
پرداخت تنها ۹۷۷۵۰ تومان بجای ۱۱۵۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۱۱۵,۰۰۰ ت ۹۷,۷۵۰ ت

آمادگی جسمانی کودکان( ۸ جلسه)

۲۶ خرید
پرداخت تنها ۷۴۸۰۰ تومان بجای ۸۸۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۷۴ عدد
۸۸,۰۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت

بتاهای جدید ۱۲۳

12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۱۰
۲0 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۸۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۹۰

اطلاعات تماس باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

۰۹۱۳ ۱۱۳ ۳۴۱۷
۰۳۱ ۳۴۴۲ ۱۸۱۶
اصفهان خانه اصفهان، خیابان گلخانه، به سمت ملک شهر ،بعد از ۵ طبقه ،پلاک ۱۴۶،باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان(کودک من)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

مشخصات عمومی

امکانات باشگاه رنگین کمان
خدمات باشگاه رنگین کمان
تأسیسات

لیست قیمت باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید

بادی ریتم بانوان باشگاه فرشتگان
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۰۰
%16 تخفیف بازی و ورزش کودکان
16%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۲:۱۸:۳۰
۹۰
%18 تخفیف TRX بانوان
18%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۸,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۶۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۰۰
%۱۲ تخفیف کلاس سرآشپز کوچولو
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲:۱۸:۳۰
۱۵۰
%۲۵ تخفیف شکم پهلو باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
25%
۹۵,۰۰۰ ت
۷۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۲:۱۸:۳۰
۷۰