من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت کشتی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۹۱۷

هیأت کشتی اصفهان

هیئت کشتی استان اصفهان هیئت کشتی استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت کشتی اصفهان

۰۳۱ ۳۴۴۰ ۶۱۵۱
اصفهان ،خیابان کاوه ،بین سه راهی ملک شهر و خیابان جابر انصاری ،خانه کشتی تجدد ،هیات کشتی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/wrestling-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت کشتی اصفهان

مشخصات