من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه بدنسازی > آکادمی پرورش اندام آرسس اصفهان | من و شهر
۰ ۴۵۱۵

آکادمی پرورش اندام آرسس

باشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهانباشگاه بدنسازی آرسس اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی

۱۰۱ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۵,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی

۸۹ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۲۵۲,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی

۶۷ خرید
آقایان و بانوان
10%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۳۲۰,۰۰۰ ت ۲۸۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان
10%
۴۲۰,۰۰۰ ت
۳۷۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۲۵۰
24 جلسه کار با دستگاه
10%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۱,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی با تردمیل
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۷۰

اطلاعات تماس آکادمی پرورش اندام آرسس

۰۹۳۷۵۵۷۴۲۶۷
۰۹۳۷۵۵۷۴۲۶۷
اصفهان ،خیابان امام خمینی ،ورودی خانه اصفهان،ایستگاه اتوبوس اول،جنب پاساژ رایحه ،آکادمی پرورش اندامباشگاه آرسیس

خدمات و امکانات آکادمی پرورش اندام آرسس

مشخصات عمومی
امکانات
خدمات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی آکادمی پرورش اندام آرسس

تعرفه باشگاه
توضیحات:
برای کسب اطلاعات بیشتر با باشگاه بدنسازی آرسس تماس بگیرید

لیست قیمت آکادمی پرورش اندام آرسس

تجهیزاتبتاهای جدید

ماساژ تخصصی درمان( نمک و سنگ)
20%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۷۰
12 جلسه فیت دنس بانوان
10%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۵۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
10%
۳۱۰,۰۰۰ ت
۲۷۹,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۲۴۰
10 جلسه زومبا
7%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۷۰
12 جلسه فیتنس بانوان
7%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۴۸,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۱۲۰
16رجلسه بدنسازی(عصر)
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۰:۱۵:۱۱
۳۰۰