من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه ورزشی و فیتنس > باشگاه فیتنس مهربانو اصفهان | من و شهر
۰ ۵۶۳۷

سالن فیتنس مهربانو

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

20 جلسه بدنسازی،
10%
۱,۱۰۰,۰۰۰ ت
۹۹۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۳ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۳۰۰
12 جلسه فیتنس
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۱۲۰
20 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۴۶۰,۰۰۰ ت
۴۱۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
12 جلسه ems بانوان
10%
۲,۴۰۰,۰۰۰ ت
۲,۱۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۸ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
11%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۸۹,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
12 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
10%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۵۵

اطلاعات تماس سالن فیتنس مهربانو

۰۳۱۳۲۶۰۲۸۲۹
اصفهان ،خیابان مشتاق ،خیابان مهر ، جنب مادی نیاصرم

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس مهربانو

مشخصات عمومی
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
تأسیسات

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
20 جلسه بدنسازی
12%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۲۰۰
12 جلسه یکماهه
12%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۱۵۰
16 جلسه یکماهه
12%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۷۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۴ روز + ۱۲:۲۸:۵۸
۱۵۰