من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه ورزشی و فیتنس > باشگاه بدنسازی ۱۴۰۰ بانوان| شعبه گلخانه| بهترین باشگاه ورزشی بانوان
۰ ۹۶

باشگاه بدنسازی ۱۴۰۰ بانوان| شعبه گلخانه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۸ جلسه بدنسازی

۱۰۰ خرید
اختصاصی بانوان( ۸ صبح الی ۲۳)
10%
باقی مانده: ۵۰ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۳۱۵,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی

۱۰۱ خرید
اختصاصی بانوان( ۸ صبح الی ۲۳)
10%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۵۵۰,۰۰۰ ت ۴۹۵,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی

۸۸ خرید
اختصاصی بانوان( ۸ صبح الی ۲۳)
10%
باقی مانده: ۶۲ عدد
۷۵۰,۰۰۰ ت ۶۷۵,۰۰۰ ت

۲۰ جلسه بدنسازی

۶۱ خرید
اختصاصی بانوان( ۸ صبح الی ۲۳)
10%
باقی مانده: ۸۹ عدد
۸۸۰,۰۰۰ ت ۷۹۲,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه TRX بانوان
10%
۴۹۰,۰۰۰ ت
۴۴۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۴۰
12 جلسه یوگا
20%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی
12%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۷ روز + ۱:۳۱:۴۱
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۶۲۰,۰۰۰ ت
۵۵۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۰ روز + ۱:۳۱:۴۱
۲۵۰
12 جلسه بدنسازی
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۲۰۰
12 جلسه فت برن بانوان
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۵۰

درباره باشگاه بدنسازی ۱۴۰۰ بانوان| شعبه گلخانه

باشگاه بدنسازی ۱۴۰۰ اصفهان اختصاصی بانوان واقع در خیابان گلخانه خانه اصفهان، با دستگاه ها و تجهیزات به روز بدنسازی یکی از بهترین باشگاه های ورزشی بانوان اصفهان است. باشگاه ۱۴۰۰ بانوان اصفهان طرف قرارداد با سایت من و شهر جهت ثبت نام با تخفیف.

اطلاعات تماس

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، حدفاصل کوچه فروردین و اردیبهشت

مشخصات عمومی

خدمات باشگاه فیتنس

امکانات باشگاه فیتنس

تاسیسات سالن

بتاهای جدید

10 جلسه یوگا
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۰۰
10 جلسه چربی سوزی
12%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۷۹۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۰۰
10 جلسه حرکات اصلاحی
12%
۱,۴۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۰۰
8 جلسه کراس فیت
8%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۱۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۲۰
12 جلسه کراس فیت
8%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۹۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۲۰
16 جلسه کراس فیت
8%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۸۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱:۳۱:۴۱
۱۲۰