تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
هیأت ورزشی
من و شهرلوکالاصفهانپرتال ورزشهیأت ورزشیلیست خلاصه ها
همه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

هیأت تیراندازی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، کوی امام جعفر صادق (ع) ، خیابان هشتم شرقی ، پایگاه قهرمانی ، سالن تیراندازی شهید زرین ، هیات تیراندازی استان اصفهان
هیئت تیراندازی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shooting-association
نمایش کامل

هیأت گلف اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات گلف استان اصفهان
هیئت گلف استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/golf-association
نمایش کامل

هیأت تیراندازی با کمان اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان آیت اله طیب ، نبش کوچه ۱۱ ، هیات تیراندازی با کمان استان اصفهان
هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/archery-association
نمایش کامل

هیأت ناشنوایان اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان چهارباغ پایین ،چهارراه تختی ،مجموعه ورزشی تختی ،هیات ورزش های ناشنوایان استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/deaf-sports-association
نمایش کامل

هیأت کبدی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات کبدی استان اصفهان
هیئت کبدی استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kabaddi-association
نمایش کامل

هیأت جودو و کوراش اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات جودو و کوراش استان اصفهان
هیئت جودو اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/judo-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های رزمی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ،چهارراه تختی،مجموعه ورزشی تختی ،هیات ورزش های رزمی استان اصفهان
هیئت ورزش های رزمی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/martial-arts-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان اصفهان

031 ******
اصفهان ،چهارراه آپادانا ،ابتدای خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم) ،سازمان بهزیستی استان اصفهان ،هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان
هیئت نابینایان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/blind-association
نمایش کامل

هیأت قایقرانی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات قایقرانی استان اصفهان
هیئت قایقرانی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/rowing-association
نمایش کامل

هیأت دوچرخه سواری اصفهان

031 ******
اصفهان ،میدان آزادی (دروازه شیراز) ،ابتدای بلوار دانشگاه ،مجموعه ورزشی (ورزشگاه) انقلاب ،هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان
هیئت دوچرخه سواری اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cycling-association
نمایش کامل

هیأت دو و میدانی اصفهان

031 ******
اصفهان ،میدان آزادی (دروازه شیراز) ،ابتدای بلوار دانشگاه ،مجموعه ورزشی انقلاب (ورزشگاه انقلاب) ، هیات دو و میدانی استان اصفهان
هیئت دو و میدانی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/track-and-field-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های جانبازان و معلولین اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان آیت الله طیب ،نبش کوچه ۱۱ ،هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/parasport-association
نمایش کامل

هیأت انجمن های ورزشی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان
هیئت انجمن های ورزشی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sport-associations
نمایش کامل

هیأت اسکیت اصفهان

031 ******
031 ******
اصفهان ، بلوار ارغوانیه ، جنب بلوار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ، مجموعه ورزشی آزادی خوراسگان ، هیات اسکیت استان اصفهان
هیئت اسکیت استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/skate-association
نمایش کامل

هیأت اسکی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات اسکی استان اصفهان
هیئت اسکی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/ski-association
نمایش کامل

هیأت هنرهای رزمی و کونگ فو اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، ضلع غربی مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور ، هیات هنرهای رزمی و کونگ فو استان اصفهان
هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kungfu-association
نمایش کامل

هیأت سه گانه اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، مجتمع اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۳ ، باشگاه فرهنگی ورزشی ریف ، هیات ورزش سه گانه استان اصفهان
هیئت سه گانه اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/triathlon-association
نمایش کامل

هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان جی ،خیابان لاهور ،مجموعه ورزشی پیروزی ،هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان
هیئت ورزش روستایی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/roosta-sport-association
نمایش کامل

هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان
هئیت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/specific-patients-association
نمایش کامل

هیأت بوکس اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات بوکس استان اصفهان
هیئت بوکس اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/boxing-association
نمایش کامل

هیأت ووشو اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات ووشو استان اصفهان
هیئت ووشو استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/wushu-association
نمایش کامل

هیأت ژیمناستیک اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان جی ، ایستگاه ابهر ، جنب هتل نگین ، خانه ژیمناستیک ، هیات ژیمناستیک استان اصفهان
هئیت ژیمناستیک اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/gymnastics-association
نمایش کامل

هیأت سوارکاری اصفهان

031 ******
اصفهان ، بلوار ارغوانیه ، جنب بلوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، باشگاه سوارکاری اصفهان ، هیات سوارکاری استان اصفهان
هیئت سوارکاری اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/equestrian-association
نمایش کامل

هیأت کاراته اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات کاراته استان اصفهان
هیئت کاراته اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/karate-association
نمایش کامل

هیأت کشتی اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان کاوه ،بین سه راهی ملک شهر و خیابان جابر انصاری ،خانه کشتی تجدد ،هیات کشتی استان اصفهان
هیئت کشتی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/wrestling-association
نمایش کامل

هیأت ورزشهای همگانی اصفهان

031 ******
اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، ابتدای خیابان دانشگاه ، مجموعه ورزشی انقلاب ، هیات ورزش های همگانی استان اصفهان
هیئت ورزشهای همگانی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sport-for-all-association
نمایش کامل

هیأت کوهنوردی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان
هیئت کوهنوردی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/climbing-association
نمایش کامل

هیأت بدمینتون اصفهان

031 ******
0913******
اصفهان ،خیابان باغ گلدسته ،کوچه شهید آزرم (شماره ۸) ،مجموعه ورزشی شهید سجادی ، هیات بدمینتون اصفهان
هیئت بدمینتون اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/badminton-association
نمایش کامل

هیأت اسکواش اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، کوچه مسجدالکریم ، مجموعه ورزشی شهید نصر ، هیات اسکواش استان اصفهان
هیئت اسکواش اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/squash-association
نمایش کامل

هیأت وزنه برداری اصفهان

031 ******
031 ******
اصفهان ، ملک شهر ، انتهای خیابان ۱۷ شهریور ، خانه وزنه برداری استان اصفهان ، هیات وزنه برداری استان اصفهان
هیئت وزنه برداری اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/weightlifting-association
نمایش کامل

هیأت هندبال اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان باغ گلدسته ، کوچه شهید آزرم ، مجموعه ورزشی شهید سجادی ، هیات هندبال استان اصفهان
هیئت هندبال اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/handball-association
نمایش کامل
X