من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی آرشام اصفهان | من و شهر
۰ ۳۷۴۶

سالن بدنسازی آرشام

باشگاه بدنسازی آرشام اصفهانباشگاه بدنسازی آرشام اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آرشام

۰۳۱ ۳۲۶۵ ۲۱۰۹
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، خیابان آراسته ، ساختمان بهشت
http://manoshahr.ir/arsham
raminpooladi۲۷@gmail.com

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آرشام

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آرشام

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی آرشام

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی آرشام

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی آرشام

تجهیزات