من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه بدنسازی کندو ( اختصاصی بانوان)| من و شهر
۰ ۴۷۰

باشگاه بدنسازی کندو ( اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

ماساژ بانوان( نیم ساعت)

۹۷ خرید
پرداخت تنها ۵۱۰۰۰ تومان بجای ۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۶۰,۰۰۰ ت ۵۱,۰۰۰ ت

ماساژ بانوان(یک ساعت)

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۶۸۰۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۸,۰۰۰ ت

۸ جلسه باراوسل باشگاه کندو

۷۹ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

۸ جلسه پیلاتس بانوان

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۹۹۶۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۹,۶۰۰ ت

۱۲جلسه پیلاتس بانوان

۷۸ خرید
پرداخت تنها ۱۰۶۶۰۰تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
18%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۶,۶۰۰ ت

۸ جلسه TRX بانوان

۴۷ خرید
پرداخت تنها ۱۶۷۲۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
24%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت

۱۲ جلسه TRXبانوان

۶۷ خرید
پرداخت تنها ۱۹۷۶۰۰تومان بجای ۲۶۰۰۰۰ تومان
24%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۶۰,۰۰۰ ت ۱۹۷,۶۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(روز فرد)

۵۶ خرید
پرداخت تنها ۲۲۱۰۰۰ تومان بجای ۲۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۶۰,۰۰۰ ت ۲۲۱,۰۰۰ ت

۸ جلسه TRXبانوان(زوج:۲۰ الی ۲۱)

۶۶ خرید
پرداخت تنها ۱۸۷۰۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۸۷,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRXبانوان(زوج:۲۰ الی ۲۱)

۵۶ خرید
پرداخت تنها ۲۲۱۰۰۰ تومان بجای ۲۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۶۰,۰۰۰ ت ۲۲۱,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۱۰
۲0 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۸۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۹۰

درباره سالن بدنسازی کندو

باشگاه بدنسازی و فیتنس کندو اصفهان اختصاصی بانوان یکی از مدرن ترین و کامل ترین باشگاههای  بدنسازی و فیتنس اصفهان است که در فضایی به وسعت ۴۵۰ متر همراه با کادری مجرب و مربی تغذیه آماده ارایه خدمات برای بانوان عزیز است. تجه

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۶۲۴۱۹۵۳
۰۹۱۳۷۳۰۹۵۹۸
اصفهان،خیابان وحید،چهارراه امامزاده حسن،کوچه نیک نفس( ۱۹)،جنب مجتمع عزیزخانی

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۲۰
%15 تخفیف بادی بامپ در باشگاه ماه بانو
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۵:۴۷:۳۱
۹۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه جهان نما
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۰۰
آمادگی جسمانی خصوصی کودکان
12%
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲۸۱,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۵:۴۷:۳۱
۱۵۰