من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت جودو و کوراش استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۸۸

هیأت جودو و کوراش اصفهان

هیأت جودو و کوراش اصفهانهیأت جودو و کوراش اصفهان

اطلاعات تماس هیأت جودو و کوراش اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۳ ۴۸۵۸
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات جودو و کوراش استان اصفهان
http://manoshahr.ir/judo-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت جودو و کوراش اصفهان

مشخصات