من و شهر > لوکال > سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ابرار اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۲۴

سالن چند منظوره ابرار

اطلاعات تماس سالن چند منظوره ابرار

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۳۵۵۴
۰۳۱ ۳۶۲۶ ۶۸۷۷
اصفهان ،خیابان توحید میانی ،محله سیچان ،کوی کلیسای مریم شرقی ،مجموعه ورزشی ابرار
http://manoshahr.ir/abrar
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن چند منظوره ابرار

خدمات-امکانات سالن چند منظوره
مشخصات