من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > آکادمی تخصصی ورزشی > اموزش شنا همراه با بازی و وبازی درمانی| آموزش شنا در اصفهان
۰ ۳۶۱

آموزش شنا همراه با بازی درمانی

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

28 جلسه آموزش فوتبال(یک ترم)
11%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۰۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۲
۱۲۰
آموزش فوتبال(یک ماهه)
30%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۲
۱۰۰
آموزش فوتبال( سه ماهه تابستان)
30%
۱,۵۰۰,۰۰۰ ت
۱,۰۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۲
۲۰۰
آموزش فوتبال( سالیانه)
11%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۲
۳۰۰
56 جلسه آموزش فوتبال(دو ترم)
10%
۹,۰۰۰,۰۰۰ ت
۸,۱۰۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۲
۱۲۰

درباره آموزش شنا همراه با بازی و وبازی درمانی

آموزش انواع چهار شنا برای کودکان و بزرگسالان در اصفهان، همراه با بازی و بازی درمانی در آب برای کودکان (حل مسائل رفتاری کودکان مانند ترس از آب، پرخاشگری، وابستگی، لجبازی، بیش فعالی، اوتیسم و...) ✓تقویت مهارت های روانشناسی مرتبط در طول دوره ✓ شنا و آموزش های مربوط به مادر و کودک ✓همراه با پیگیری و ارتباط والدین با مربی و روانشناس در طول ۱۲ جلسه و مطرح کردن سوالات روانشناسی و فرزندپروری ( زیرنظر مربی شنا و روانشناس کودک). آموزش شنا در اصفهان ه

۰۹۰۰۹۱۹۶۶۰۹
۰۹۰۰۹۱۹۶۶۰۹
اصفهان، استخر پزشکان مرداویج

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

تعرفه آموزش شنا

بتاهای جدید

اجاره زمین چمن(بزرگ)
20%
۷۳۰,۰۰۰ ت
۵۸۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۱:۱۱:۱۱
۵۰۰
8 جلسه آموزش اسکیت
12%
۶۴۰,۰۰۰ ت
۵۶۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۱
۱۰۰
16 جلسه آموزش شطرنج
22%
۱,۶۰۰,۰۰۰ ت
۱,۲۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۱
۱۲۰
10 جلسه EMS
10%
۳,۵۰۰,۰۰۰ ت
۳,۱۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۱ روز + ۲۲:۱۱:۱۱
۱۰۰
آموزش خصوصی شنا بانوان
7%
۴,۵۰۰,۰۰۰ ت
۴,۱۸۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + ۲۲:۱۱:۱۱
۳۰۰
8 جلسه یوگا
11%
۷۶۰,۰۰۰ ت
۶۷۶,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۲:۱۱:۱۱
۲۰۰