من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن چندمنظوره > سالن چندمنظوره پیام مخابرات اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۴۶

سالن چندمنظوره پیام مخابرات

سالن چندمنظوره پیام مخابرات اصفهان سالن چندمنظوره پیام مخابرات اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

12 جلسه کراس فیت
10%
۹۰۰,۰۰۰ ت
۸۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۸۰
آموزش نینجا بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۱۰
آموزش بوکس
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۹ روز + ۴:۳۵:۳۲
۵۰
آموزش کاراته آقایان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۹۰
12 جلسه بدنسازی
7%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۵۱۱,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۵۰
آموزش تکواندو
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۱۰

اطلاعات تماس سالن چندمنظوره پیام مخابرات

۰۳۱ ۳۳۲۴ ۰۰۰۲
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، بعد از سه راه ملک شهر ، باشگاه پیام مخابرات

خدمات و امکانات سالن چندمنظوره پیام مخابرات

تاسیسات
خدمات-امکانات سالن چند منظوره
مشخصات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

آموزش کاراته آقایان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۹۰
دفاع شخصی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۹ روز + ۴:۳۵:۳۲
۷۰
آموزش دفاع شخصی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۹۰
16 جلسه بدنسازی(تایم عصر)
10%
۴۴۴,۰۰۰ ت
۳۹۹,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۲۲۰
12 جلسه کراس فیت
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۲۰
۱۲ جلسه آموزش تیراندازی
20%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۴۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۵ روز + ۴:۳۵:۳۲
۱۳۰