من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن چندمنظوره > سالن چندمنظوره کوثر اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۱۴

سالن چندمنظوره کوثر

من و شهرمن و شهرمن و شهرسالن چندمنظوره مجموعه ورزشی کوثر اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

آموزش کار با سلاح
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۱۰۰
۱۲ جلسه آموزش تیراندازی
20%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۴۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۴۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۶۲۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۳۰۰
12 جلسه کراس فیت
10%
۸۵۰,۰۰۰ ت
۷۶۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۱۵۰
فایت رنجر کماندویی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۱۲۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
15%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۸۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۷۰۵

اطلاعات تماس سالن چندمنظوره کوثر

۰۳۱۳۳۲۴۲۲۸۳
۰۳۱۳۳۲۴۲۲۸۳
اصفهان، خیابان امام خمینی، بهارستان غربی، بلوار پاسداران، خیابان فتح، خیابان فجر

خدمات و امکانات سالن چندمنظوره کوثر

مشخصات
خدمات-امکانات سالن چند منظوره
تاسیسات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

20 جلسه بدنسازی
10%
۵۵۰,۰۰۰ ت
۴۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۸ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۵۹۰,۰۰۰ ت
۵۰۱,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۶۰۰
آموزش تیراندازی با کمان
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۲۲۰
تناسب اندام، آمادگی جسمانی
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۷۰
کیک بوکسینگ
10%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۴۵۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۹۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
11%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۳۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۲۲:۱۹:۱۹
۳۰۰