من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای حس خوب| بهترین آموزشگاه های ماساژ اصفهان
۰ ۸۶۶

آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای حس خوب

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

آموزش ماساژ ریلکسی

۴۷ خرید
۶ ساعت (بانوان)
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۷۰۰,۰۰۰ ت ۶۳۰,۰۰۰ ت

آموزش ماساژ رفلکسولوژی

۴۵ خرید
۴۰ ساعت (بانوان)
10%
باقی مانده: ۱۵ عدد
۸۰۸,۰۰۰ ت ۷۲۷,۲۰۰ ت

آموزش ماساژ کمپرس گیاهی

۴۱ خرید
۳۲ ساعت(بانوان)
10%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۶۸۳,۰۰۰ ت ۶۱۴,۷۰۰ ت

آموزش دوره کاربر ماساژ

۹۱ خرید
۲۰۰ ساعت(بانوان)
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳,۲۰۷,۰۰۰ ت ۲,۸۸۶,۳۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش دوره کاربر ماساژ
10%
۳,۲۰۷,۰۰۰ ت
۲,۸۸۶,۳۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۲۰
ماساژ لاغری
21%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۹۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۱
۲۵۰
ماساژ تای
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۲۰
ماساژ کف پا
22%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۵۰
حرکات اصلاحی
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۲۰
ماساژ ریلکسی
25%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۲۰۰
ماساژ ریلکسی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۴۰
ماساژ ریلکسی
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۶۵
24 جلسه بدنسازی(3 ماهه)
10%
۱,۹۰۰,۰۰۰ ت
۱,۷۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۱
۱۱۰
ماساژ سنگین و پرفشار
21%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۹۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۱
۲۵۰

درباره آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای حس خوب

آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای حس خوب با مدیریت خانم خسروی واقع در خیابان شریعتی اصفهان یکی از بهترین مراکز آموزش ماساژ اختصاصی بانوان اصفهان می باشد. آموزشگاه ماساژ حس خوب برگزار کننده دوره های آموزش عمومی و خصوصی، هماهنگی با زمان های آزاد هنرجو و امکان برگزاری کلاس ها در روزهای جمعه و تعطیل. ارائه مدارک فنی حرفه ای و معتبر جهت شروع کار در داخل و خارج از کشور، کسب جواز کار و قابل ترجمه جهت مهاجرت. آموزش ماساژ با ارائه مدارک معتبر فنی و حرفه ای و بین المللی.  انواع ماساژ کمپرس گیاهی، ماساژ شمع، م

اطلاعات تماس

۰۹۱۳۰۴۴۶۶۷۴
۰۹۱۳۰۴۴۶۶۷۴
آدرس :اصفهان، چهارراه پلیس،ابتدای شریعتی غربی، ساختمان نوین، آموزشگاه فنی و حرفه ای حس خوب

مشخصات عمومی

رشته های آموزش

خدمات

امکانات

تاسیسات

من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

ماساژ سوئدی
10%
۳۹۰,۰۰۰ ت
۳۵۱,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۲۰
ماساژ ریلکسی
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۶۵
ماساژ روسی
21%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۹۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۰
۲۵۰
ماساژ تای
10%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۴۰۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۲۰
ماساژ ریلکسی
21%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۹۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۰
۲۵۰
ماساژ رفع اسپاسم و کاهش درد
10%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۴۰
ماساژ درمانی موضعی
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۱۰
حرکات اصلاحی
10%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی(3 ماهه)
10%
۱,۹۰۰,۰۰۰ ت
۱,۷۱۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۱۰
آموزش دوره کاربر ماساژ
10%
۳,۲۰۷,۰۰۰ ت
۲,۸۸۶,۳۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۶:۲۶:۱۰
۱۲۰