من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی مرکزی - شعبه ی آمادگاه - اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۷۲

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۸:۳۰
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۱ روز + ۲:۸:۳۰
۲۰۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۸:۳۰
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۸:۳۰
۵۰۰

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

۰۳۱۳۲۲۱۹۹۷۱
اصفهان، خیابان آمادگاه، نزدیک فلکه فلسطین، بن بست ۱۷، ساختمان جامکو

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

مشاوره تخصصی خانواده
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۸:۳۰
۵۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۸:۳۰
۴۰۰
دندانپزشکی ادیب
5%
۰ ت
۰ ت
۱۱ ماه و ۳۵۱ روز + ۲:۸:۳۰
۲۰۰۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۲:۸:۳۰
۴۰۰