من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و جوجه هفت خان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۳۲

کباب و جوجه هفت خان

کباب و جوجه هفت خان اصفهانکباب و جوجه هفت خان اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۵۷:۵۳
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۵۷:۵۳
۶۰۰

اطلاعات تماس کباب و جوجه هفت خان

۰۹۱۳ ۳۱۳ ۱۲۸۴
اصفهان ، خیابان شیخ بهایی ، بعد از چهارراه آذر ، نبش سرتیپ

خدمات و امکانات کباب و جوجه هفت خان

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی کباب و جوجه هفت خان

جوجه‌ها
منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۱۲:۵۷:۵۳
۷۰۰
کباب بناب( اصل آذربایجان)
5%
۰ ت
۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۱۲:۵۷:۵۳
۶۰۰