من و شهر > لوکال > مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش | بهترین مرکز مشاوره اصفهان
۰ ۱۱۵۱

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج

۱۳۶ خرید
پرداخت تنها ۱۸۳۷۵۰ تومان بجای ۲۴۵۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۴۵,۰۰۰ ت ۱۸۳,۷۵۰ ت

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره

۱۲۲ خرید
پرداخت تنها ۱۸۳۷۵۰ تومان بجای ۲۴۵۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۲۴۵,۰۰۰ ت ۱۸۳,۷۵۰ ت

مشاوره تخصصی خانواده

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۱۸۳۷۵۰ تومان بجای ۲۴۵۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۴۱ عدد
۲۴۵,۰۰۰ ت ۱۸۳,۷۵۰ ت

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۷:۵۵:۵۵
۱۵۰
مشاوره تخصصی خانواده
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۷:۵۵:۵۵
۱۸۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۷:۵۵:۵۵
۱۵۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۶:۵۵:۵۵
۴۰۰

درباره مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

مشاوره آنلاین و مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش یکی از مجهزترین و به روزترین مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی اصفهان است. از جمله خدمات مرکز مشاوره گلنوش، درمان مشکلات پیچیده روحی روانی افسردگی اختلال دوقطبی اظطراب ترس اعتیاد ، مشاوره تخصصی خانواده وپیش ازدواج، انجام تست های روانسنجی شخصیت ازدواج ، درمان مشکلات کودک ونوجوان ، خدمات تخصصی روانکاوی ومشاوره ، درمان سردردهای عصبی می

اطلاعات تماس

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۷:۵۵:۵۴
۱۵۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۷:۵۵:۵۴
۱۵۰
بولینگ پردیس (یک ساعت)
10%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۶:۵۵:۵۴
۴۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
25%
۲۴۵,۰۰۰ ت
۱۸۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۷:۵۵:۵۴
۱۸۰