من و شهر > لوکال > مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش | من و شهر
۰ ۷۷

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۶۳۰۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
30%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۶۳,۰۰۰ ت

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۸۴۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
30%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۸۴,۰۰۰ ت

مشاوره تخصصی خانواده

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۸۴۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
30%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۸۴,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
30%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۶:۳۲:۶
۱۲۰

درباره مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش یکی از مجهزترین و به روزترین مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی اصفهان است. از جمله خدمات مرکز مشاوره گلنوش، درمان مشکلات پیچیده روحی روانی افسردگی اختلال دوقطبی اظطراب ترس اعتیاد ، مشاوره تخصصی خانواده وپیش ازدواج، انجام تست های روانسنجی شخصیت ازدواج ، درمان مشکلات کودک ونوجوان ، خدمات تخصصی رو

اطلاعات تماس

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

بتاهای جدید

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
30%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۶:۳۲:۶
۱۲۰