تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
آزمایشگاه
من و شهرلوکالاصفهانپرتال پزشکیآزمایشگاهلیست خلاصه ها

ژنتیکی
پاتولوژی
تشخیص طبی
دولتی
خصوصیهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها
1 2 3   بیشتر

آزمایشگاه نور ـ تشخیص طبی و پاتولوژی

031 ******
اصفهان،چهارراه قصر ،مجتمع قصر نور ،طبقه همکف ، آزمایشگاه نور
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه مهدیه ـ تشخیص طبی و پاتولوژی

031 ******
031 ******
اصفهان ،خیابان احمدآباد ،ایستگاه سرلت ، انجمن خیریه احمدآباد ،آزمایشگاه مهدیه
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه رازی ـ تشخیص طبی پاتولوژي | شعبه بهارستان

031 ******
اصفهان ،بهارستان ،خیابان فرشته ،درمانگاه رازی ، آزمایشگاه رازی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه نوین ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان ،خیابان آمادگاه جنب داروخانه اصفهان ، آزمایشگاه نوین
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه نوبل ـ تشخیص طبی و پاتولوژی

031 ******
031 ******
اصفهان ،سه راه حکیم نظامی ، آزمایشگاه نوبل
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه کخ ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان،دروازه شیراز ،چهارراه باغ بالا ،نزدیک پبسی‌کولا ، آزمایشگاه کخ
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه فردوسی ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان ،خیابان فردوسی ،مجتمع پزشکی فردوسی ، آزمایشگاه فردوسی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه صدرا ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان ،میدان احمد آباد ،ابتدای خیابان جی ، آزمایشگاه صدرا
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه صحت ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان بلوار کشاورز ،نرسیده به خیابان کشاورز ، آزمایشگاه صحت
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه صاحب العصر ـ تشخیص طبی و پاتولوژی

031 ******
اصفهان خیابان بزرگمهر ،جنب داروخانه زکریا ، آزمایشگاه صاحب العصر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه میلاد ـ پاتوبیولوژی

031 ******
اصفهان ،آمادگاه ،روبروی داروخانه اصفهان ،بن بست میلاد ،ساختمان میلاد ، آزمایشگاه میلاد
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه سپاهان ـ تشخیص طبی و پاتولوژي

031 ******
اصفهان ،خیابان آمادگاه ،جنب داروخانه سپاهان ، آزمایشگاه سپاهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه سادات ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان ،میدان قدس ،ابتدای خیابان زینبیه ،جنب پارک باقوشخانه ، آزمایشگاه سادات
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه رازی ـ تشخیص طبی و پاتولوژی | شعبه دروازه شیراز

031 ******
اصفهان ،دروازه شیراز ،چهارراه شیخ صدوق ، آزمایشگاه رازی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه دی ـ تشخیص طبی و پاتولوژی

031 ******
اصفهان ،خیابان توحید ،بین خیابان شریعتی و نظر ،پلاک ۱۳۲ ، آزمایشگاه دی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل

آزمایشگاه دکتر جنتی پور ـ تشخیص طبی

031 ******
اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،روبه روی بیمارستان صدوقی ، آزمایشگاه دکتر جنتی پور
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
نمایش کامل
X