تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
کافی شاپ ها
من و شهرلوکالاصفهانپرتال‌کافه‌‌ونوشیدنیکافی شاپ هالیست خلاصه ها
همه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها
1 2 3   بیشتر

کافی شاپ رادیو

031 ******
اصفهان ، چهارباغ عباسی ، کوچه سپاهان ، رو به روی سینما سپاهان ، کافه رادیو
رضا حاجیان
0939******
info@caferadio.ir
http://caferadio.ir
نمایش کامل

کافی شاپ جازوه

031 ******
اصفهان ، خیابان مهرداد ، نبش کوچه شیرین ، کافه جاذوه
پیمان فرومند
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/jazzve
نمایش کامل

کافی شاپ نیاوران

031 ******
اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، رو به روی ساختمان اداری برق ، کافه نیاوران
شریف النسب
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/niyavaran
نمایش کامل

کافی شاپ دیوار

031 ******
اصفهان ، خیابان مشتاق دوم ، ابتدای حمزه جنوبی ، خ علامه امینی غربی ، کافه دیوار
مهدی جمالی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/wall
نمایش کامل

کافی شاپ قهوه همراه

031 ******
اصفهان ، مرداویج ، چهارراه فارابی ، نبش چهارراه فارابی ، قهوه همراه
آقای مهرآور
0937******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mobile-cafe
نمایش کامل

کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

031 ******
اصفهان،مرداویج ،میدان برج ،ضلع شرقی ،جنب سوپر برج ،کافی کج
آقای شریفی
0938******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kaj-1
نمایش کامل

کافی شاپ آرمانی

031 ******
اصفهان ، مرداویج ، فارابی میانی ، کافه آرمانی
آقای اویسی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/armani
نمایش کامل

کافی شاپ ژوان

031 ******
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، نبش سهند ، مجتمع مهر
آقای اسماعیل پور
0937******
آقای صادقی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zhuan
نمایش کامل

کافی شاپ امرداد

******
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق جنوبی ، خیابان پرواز ، کافی شاپ ۱ مرداد
خانم شیرانیان اصفهانی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/amordad
نمایش کامل

کافی شاپ بادوم

031 ******
اصفهان ، آپادانا دوم ، جنب کوچه الفت ، کافه بادوم
آقای سعادت
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/badom
نمایش کامل

کافی شاپ تلخ

031 ******
اصفهان ، ابتدای آپادانا دوم ، کافه تلخ ، روبه روی پیتزا سارا
آقای بهنام ابراهیمی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/talkh
نمایش کامل

کافی شاپ سبز

031 ******
اصفهان ، بلوار دانشگاه ، نرسیده به سراه توحید ، جنب بانک حکمت ایرانیان ، فودلند مراتو ، کافه سبز
آقای شفیعی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sabz
نمایش کامل

کافی شاپ ژوان

031 ******
0937******
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، نبش سهند ، مجتمع مهر ، کافی شاپ ژوان
آقای اسماعیل پور
آقای صادقی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cafe-joan
نمایش کامل

کافی شاپ طلوع

031 ******
اصفهان ،سپاهان شهر ،میدان غدیر ،بلوار بهمن ،مجتمع غدیر ،کافه طلوع
آقای خدادایان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cafe-tolou
نمایش کامل

کافی شاپ کوک

031 ******
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، نبش خیابان سهند ، کافه کوک
آقای امینی
0939******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cafe-cook
نمایش کامل

کافی شاپ داته

031 ******
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،چهار راه خاقانی ،نبش جلفا ،طبقه فوقانی فروشگاه سامسونگ ،کافه داته
آقای حسینی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cafe-date
نمایش کامل
X