من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۸۷

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

باشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس اصفهانباشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

۰۳۱ ۳۷۷۶ ۱۴۲۲
۰۳۱ ۳۷۷۵ ۱۸۳۰
اصفهان ، اتوبان شهید میثمی ، کندرو ی شهید مفتح ، جنب بازار روز ولی عصر
http://manoshahr.ir/pardis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پردیس

تجهیزات