من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > سالن بدنسازی ستاره فرشتگان اختصاصی بانوان | من و شهر
۰ ۵۶۹۰

سالن بدنسازی ستاره فرشتگان اختصاصی بانوان

باشگاه بدنسازی ستاره فرشتگان اصفهان باشگاه بدنسازی ستاره فرشتگان اصفهان باشگاه بدنسازی ستاره فرشتگان اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه ایروبیک

۱۳۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه پیلاتس

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بادی ریتم

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس (بانوان)

۵۸ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۷۶ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۴ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۲۱۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۱۲,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۲۵۵۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۸ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۵۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش سماع
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۶۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ستاره فرشتگان

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۷۳۷۰
اصفهان،خیابان فردوسی ، جنب بانک توسعه ، ساختمان فردوسی ، باشگاه بدنسازی ستاره فرشتگان

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ستاره فرشتگان

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ستاره فرشتگان

منوی پیشنهادی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی ستاره فرشتگان (فیتنس، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی ستاره فرشتگان

تجهیزات

بتاهای جدید

%20 تخفیف TRX باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
20%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۷۰
12 جلسه پیلاتس بانوان(عصر)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۲۰۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۱:۳۵:۵
۱۳۰