من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۸۰

سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

آموزش کاراته(شیخ صدوق)

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۲۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت

فیزیکال هلث کودکان(شیخ صدوق)

۹۲ خرید
پرداخت تنها ۱۲۳۲۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۵۸ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت

کلاس کودک هوشیار(شیخ صدوق)

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۱۵۸۴۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۸,۴۰۰ ت

کلاس سرآشپز کوچولو(شیخ صدوق)

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۱۷۶۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۸ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت

آموزش صخره نوردی پیشرفته

۸۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۶۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت

آموزش صخره نوردی مقدماتی

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۵۸۴۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۸,۴۰۰ ت

آمادگی جسمانی خصوصی کودکان

۱۲۲ خرید
پرداخت تنها ۲۸۱۶۰۰ تومان بجای ۳۲۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۳۲۰,۰۰۰ ت ۲۸۱,۶۰۰ ت

فیت کیدز خصوصی( شیخ صدوق)

۱۲۷ خرید
پرداخت تنها ۲۸۱۶۰۰ تومان بجای ۳۲۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۳۲۰,۰۰۰ ت ۲۸۱,۶۰۰ ت

کلاس موسیقی در قالب بازی

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۲۲۰۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید ۱۲۳

12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۱۱۰
۲0 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۸۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۹۰

اطلاعات تماس سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۶۲۵۲
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، انتهای خیابان کاخ سعادت آباد شرقی ،باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

مشخصات عمومی
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
تأسیسات

بتاهای جدید

%15 تخفیف کیک بوکسینگ بانوان
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱:۵۱:۴
۷۰
آموزش کاراته آقایان
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱:۵۱:۴
۸۰
%۱۵ تخفیف TRX باشگاه انرژی پلاس
15%
۱۶۵,۰۰۰ ت
۱۴۰,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۱:۴
۱۰۰
فیتنس بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱:۵۱:۴
۱۵۰