من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهان | من و شهر
۰ ۸۴۵۸

سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانباشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید ۱۲۳

ادکلن زنانه London
50%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۵ ماه و ۱۵۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۲۰
آموزش سماع
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + -۱:۴۶:۴۰
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۷۰

اطلاعات تماس سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۶۲۵۲
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، انتهای خیابان کاخ سعادت آباد شرقی ،باشگاه فیتنس تخصصی مادر و کودک

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس تخصصی مادر و کودک

مشخصات عمومی
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
تأسیسات

بتاهای جدید

۱۲ جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۳ روز + ۰:۴۶:۴۰
۲۲۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۹۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه انرژی پلاس
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۵۰۰
۱۲ جلسه چربی سوزی( تایم صبح)
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۳ روز + ۰:۴۶:۴۰
۷۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۲ روز + -۱:۴۶:۴۰
۱۰۰