من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن‌بولینگ‌و‌بیلیارد > باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۶۳

باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی

باشگاه بیلیارد آریانا - دستگرد- اصفهان باشگاه بیلیارد آریانا - دستگرد- اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۲۳۶۴
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، انتهای خیابان آزادی، جنب هوا نیروز ، باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی
http://manoshahr.ir/ahmadi
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی

مشخصات

لیست قیمت باشگاه بیلیارد مجموعه زنده یاد احمدی

لیست قیمت اشتراک