من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت تیراندازی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۵۹

هیأت تیراندازی اصفهان

هیئت تیراندازی استان اصفهانهیئت تیراندازی استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت تیراندازی اصفهان

۰۳۱ ۳۶۷۳ ۴۶۶۷
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، کوی امام جعفر صادق (ع) ، خیابان هشتم شرقی ، پایگاه قهرمانی ، سالن تیراندازی شهید زرین ، هیات تیراندازی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/shooting-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت تیراندازی اصفهان

مشخصات