من و شهر > لوکال > اصفهان > استخر هتل کوثر اصفهان | من و شهر
۰ ۴۰۷۰

استخر هتل کوثر

استخر هتل کوثر اصفهاناستخر هتل کوثر اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

مجموعه های تخفیف دار

اطلاعات تماس استخر هتل کوثر

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۲۳۹
۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۲۳۲
۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۲۳۱
۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۲۳۰
اصفهان ،سی و سه پل ،بلوار ملت ،هتل کوثر اصفهان
http://manoshahr.ir/hotel_kosar
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر هتل کوثر

تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر
مشخصات عمومی

برنامه سانس های آزاد استخر هتل کوثر اصفهان